PL EN


2019 | 22 | 281-298
Article title

Działania łódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa wobec Piotra Kosobudzkiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych i Pogotowia Akcji Specjalnej

Content
Title variants
EN
Measures taken by the Polish People’s Republic Secret Police (UB) in case of Piotr Kosobudzki, the soldier of the National Armed Forces (NSZ) and Emergency Task Force (PAS)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper describes the legal procedure against Piotr Kosobudzki, one of the Cursed Soldiers, the distinguished commander, the member of the National Armed Forces and of the Emergency Task Forces. Kosobudzki after the Soviets entered Poland in 1944 was arrested and then handcuffed jumped out of the driving train and was hiding for almost three years, then he was again arrested by the Secret Police. Illegally imprisoned Kosobudzki was eventually released because the family of his wife paid to the Polish Secret Police a bribe in the amount of 50 thousand zlotys. In the paper, the contents of some archive documents concerning this case were presented and an attempt to evaluate it legally was made.
PL
W artykule ukazano postępowanie prawne wobec Piotra Kosobudzkiego, jednego z Żołnierzy Wyklętych, zasłużonego dowódcy partyzanckiego, członka Narodowych Sił Zbrojnych i Pogotowia Akcji Specjalnej. Kosobudzki po wkroczeniu Rosjan do Polski w 1944 r. został aresztowany, po czym skuty kajdankami wyskoczył z jadącego pociągu i prawie trzy lata ukrywał się, po czym został ponownie zatrzymany przez UB. Nielegalnie więziony, został w końcu zwolniony z więzienia, ponieważ rodzina jego żony wpłaciła UB łapówkę w wysokości 50 tys. złotych. W tekście przedstawiono zawartość niektórych dokumentów archiwalnych dotyczących tej sprawy i podjęto próbę oceny jej pod kątem prawnym.
Contributors
  • Uniwersytet Opolski
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a51af747-380c-4827-801d-8913d5df03a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.