PL EN


2019 | 22 | 209-227
Article title

Wymiar sprawiedliwości na Wileńszczyźnie w okresie funkcjonowania Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (1919–1920)

Authors
Content
Title variants
EN
The Judiciary of the Vilnius Region at the time of the Civil Administration of the Eastern Lands
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
When, in November 1918, Poland regained independence, the future of the Eastern Lands of the pre-partition Polish Republic was in doubt. Although in April 1919 the Polish army occupied the Vilnus region, it was not incorporated into the reborn state. The civil authority in this area was exercised by the Polish administration organized into the Civil Administration of the Eastern Lands. The task of this board was, among others, to create the Polish justice system. Despite very difficult conditions, it was successful. However, the effect of one year’s work was thwarted due to the summer Bolshevik offensive of 1920.
PL
Kiedy w listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość, przyszłość Ziem Wschodnich przedrozbiorowej Rzeczypospolitej stała pod znakiem zapytania. Choć w kwietniu 1919 r. wojska polskie zajęły Wileńszczyznę, nie została ona wówczas włączona do odrodzonego państwa. Władzę cywilną na tym obszarze objęła polska administracja zorganizowana w Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. Zadaniem tego zarządu było m.in. stworzenie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Mimo bardzo trudnych warunków udało się je zrealizować. Efekt rocznej pracy został jednak zniweczony w związku z letnią ofensywą bolszewicką 1920 r.
Contributors
  • Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5298650-ae76-4967-9bd2-6d52d634ef30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.