PL EN


2016 | 5 | 207-220
Article title

Prawosławne jurysdykcje kościelne we współczesnej Hiszpanii

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powstanie i rozwój prawosławia w Hiszpanii związany był z procesami migracyjnymi z przełomu XIX i XX w. Ze względów politycznych, ekonomicznych i społecznych na terenie Hiszpanii osiedlała się ludność prawosławna, m.in. z Grecji, Rumunii, Bułgarii, Serbii i Rosji (niewielką grupę stanowią konwertyci). Z powyższych względów prawosławne placówki duszpasterskie funkcjonują w wielu jurysdykcjach kościelnych. Ze względów kościelnych, politycznych i prestiżowych żaden z prawo-sławnych Kościołów krajowych nie chce zrzec się swoich wpływów na własną diasporę. Pomimo zróżnicowania jurysdykcyjnego między poszczególnymi wspólnotami nie notuje się sytuacji kon-fliktowych. Istnieje natomiast współpraca w wielu obszarach wspólnej działalności.
EN
Orthodoxy in Spain was connected with the influx of the mid-nineteenth century, migrants, main-ly from Greece, Serbia, Bulgaria, Russia and areas of the Middle East. The bases for settling in Spain were both political and economic conditions. Because of the diversity of territorial migrants, the hierarchy, clergy and faithful carry out pastoral activity in various church jurisdictions, under the care of their home churches. Because of ecclesiastical, political and prestigious reasons, none of the national Orthodox Churches does not want to relinquish their influence on their own diaspora. The Differentiation of jurisdiction, except the existing elements of cooperation, influences on weakening the position of the Orthodox Church in its relations with the state.
Year
Issue
5
Pages
207-220
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Administrative Organisation, http://patriarhia.ro/en/roc_structure/administrative_organisation.html [10.09.2014].
 • Bendza M., Droga Kościoła prawosławnego w Polsce do autokefalii, Białystok 2006.
 • Cesari J., Religion and Diasporas. Challenges of the Emigration Countries,INTERACT Research Report 2013, http://interactproject.eu/docs/publications/Research%20Report/INTER-ACT-RR-2013-01.pdf [19.05.2015].
 • Charkiewicz J., Cerkiew w Hiszpanii, www.cerkiew.pl [8.05.2014].
 • Clogg G., The Greek diaspora in the twentieth century, Basingstoke, Macmillan 1999.
 • Colom González F., Political Catholicism and the Secular State. A Spanish Predicament, http://di-gital.csic.es/bitstream/10261/89594/1/Political%20Catholicism%20and%20the%20Secular%20State%20%28Francisco%20Colom%29 [10.10.2014].
 • Combalia Z., Roca M., Religion and the Secular State of Spain, http://www.iclrs.org/content/blurb/files/Spain.2a.pdf [10.09.2014].
 • Constantelos D.J., The Orthodox Diaspora. Canonical and Ecclesiological Perspective, „The Greek Orthodox Theological Review”, Vol. XXIV, nr 2-3, 1979.
 • Dmitruk S., Pierwszy metropolita Hiszpanii i Portugalii, www.cerkiew.pl [10.04.2014].
 • Doyenné d’Espagne, http://www.exarchat.eu/spip.php?rubrique72 [7.05.2104].
 • Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, http://www.ferede.es [17.10.2015].
 • Golemo K., Imigranci w Hiszpanii w dobie kryzysu. Reakcje hiszpańskiej opinii publicznej i prasy w okresie 2008-2011, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa/Nationalites Affairs. New series”, 44/2014.
 • Greek Diaspora and Migration since 1700. Society, Politics and Culture, red. Dimitris Tziovas, University of Birmingham 2009.
 • Grygoruk M., Prawosławie na świecie. Hiszpania, http://www.old.cerkiew.pl/world/historia [22.10.2014].
 • Hackle S., Diaspora problems of the Russian emigration, [w:] The Cambridge History of Christianity, Vol. 5: Eastern Christianity, red. M. Anglod, Cambridge University Press, 2008.
 • Hotz R., Diaspora prawosławna jako problem przyszłego Wszechprawosławnego Soboru, „Biuletyn Ekumeniczny”, 1982, nr 2-3.
 • http://orthodoxspain.com/ [5.06.2014].http://www.diocesedegeneve.net/index.php?option=comcontent&task=view&id=40&Itemid=39 [6.04.2014].
 • http://www.iglesiaortodoxa.es [8.09.2015].http://www.orthodox.es.ru [9.07.2014].
 • http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country [20.10.2014].
 • http://www.russianorthodoxchurch.ws [21.09.2014].
 • Iban I.C., State and Church in Spain, [w:] State and Church in the European Union, red. G. Robbers, Baden-Baden 2005.
 • Iglesia Ortodoxa de la Theotokos, http://www.77barcelona.com/iglesiaortodoxadelatheotokos.html [10.05.2015].
 • Jarco J., Przygotowania do Wielkiego i Świętego Soboru Kościoła Prawosławnego, „Biuletyn Ekumeniczny”, 1973, nr 3.
 • Jerzy (Pańkowski), Aktualny stan przygotowań do panprawosławnego soboru, „Polski Żołnierz Prawosławny”, 2013, nr 2.
 • Kałużny T., Nowy Sobór Ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka, Kraków 2008.
 • Keleher S., Orthodox Rivalry in the Twentieth Century: Moscow versus Constantinople, Religion, State & Society,Vol. 25, No.2, 1997.
 • Konstytucja Hiszpanii, wstęp T. Mołdawa, Warszawa 1993.
 • Kościół w Hiszpanii przed papieską wizytą, oprac. P. Bieliński, http://ekai.pl/wydarzenia/raport/x34856/kosciol-w-hiszpanii-przed-papieska-wizyta [12.03.2014].
 • Kuźma A., IV Konferencja Przygotowawcza do Soboru Ogólnoprawosławnego, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, 2009, nr 7-8.
 • Kuźma A., Spotkanie w Chambesy, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, 2010, nr 2.
 • Lemopoulos G., Orthodox Diaspora in Europe. An attempt to describe a range of old and new issues, http://www.deltapublicaciones.com/derechoyreligion/gestor/archivos/.pdf [19.05.2015].
 • Leszczyński P.A., Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, Gorzów Wielkopolski 2012.
 • Martinez-Torrón J., Church Autonomy and Religious Liberty in Spain, http://www.religlaw.org/con-tent/blurb/files/Chapter%2015.%20Mart%C3%ADnez-Torr%C3%B3n.pdf[12.01.2015].
 • Matreńczyk A., Nim zbierze się Sobór, „Przegląd Prawosławny”, 2011, nr 9.
 • Moldovan T., Spain. The Presence of Romanians in Spain. Expectations and Reality, „Romanian Journal of International Affairs”, Special Issue: Romanians Abroad. Thoughts, Reflections, History, Suggestions, 2004, Volume IX.
 • Njegovo Preosvestenstvo Episkop Zapadnoevropski Luka (Kovačević), http://www.spvz.be/lat/node [10.06.2015].
 • Papathomas G.D., The oppositional relationship between the locally established Church and the ec-clesiastical „Diaspora”, http://www.orthodoxa.org/GB/orthodoxy/canonlaw/?e%20oppositio-nal%20relation.pdf [8.12.2014].
 • Pospielovsky D., *e Russian Church under the Soviet regime 1917-1982, t. I, St. Vladimir’s Seminary Press, New York 1984.
 • Roberson R.G., Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, Bydgoszcz 1995.
 • Ryguła P., Wolność religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931-1992, Katowice 2009.
 • Seide G., History of the Russian Orthodox Church Outside Russia from Its Beginning to the Present, http://www.rocorstudies.org/articles/2012/02/15/gernot-seide-history-of-the-russian-orthodox-church-outside-russia-from-its-beginning-to-the-present-1983 [10.08.2014].
 • Shchukin S., A Brief History of the Russian Orthodox Church Outside of Russia 1922-1972 (written on her 50th anniversary by Protopriest Sergii Shchukin), http://www.synod.com/synod/enghistory/enhis_rocorshukin.html [10.10.2014].
 • Spain 2012. International Religious Freedom Report. International Religious Freedom Report for 2012 United States Department of State. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, http://www.state.gov/documents/organization/208582.pdf [19.09.2014].
 • Tofiluk J., O przygotowaniach do Soboru Wszechprawosławnego, „Elpis”, 1999, R. I, z. 1.
 • Vicariado General de la Iglesia [21.09.2014].
 • Wegener Sanderson Ch., Autocephaly as a function of institutional stability and organizational chan-ge in the Eastern Orthodox Church, http://drum.lib.umd.edu/bitstream/1903/2340/1/umi--umd-2195.pdf [28.12.2014].
 • Znosko A., Prawosławne prawo kościelne, cz. 1, Warszawa 1973.
 • Zyzykin M., Autokefalia i zasady jej zastosowania, Warszawa 1933.
 • Зарубежные учреждения Московского Патриархата, patriarchat.ru [3.02.2014]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a52a3da9-8e12-499b-a44c-6b2a8e05166d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.