PL EN


2016 | 39 | 81-100
Article title

Kościół w ujęciu Carlo Marii Martiniego

Content
Title variants
EN
The Church in the View of Carlo Maria Martini
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie coraz częściej kwestionuje się bosko-ludzką genezę i naturę Kościoła. Dochodzi do kontestacji religijnej wiary w Kościół. Odrzucając nadprzyrodzone elementy jego struktury, widzi się w nim jedynie instytucję, zorganizowaną społeczność i utożsamia głównie z duchownymi. Kardynał C. M. Martini, wieloletni arcybiskup Mediolanu, wybitny biblista, myśliciel i niestrudzony duszpasterz, ujmuje Kościół w kategoriach personalnych, jako nowy lud Boży, wspólnotę osób zgromadzoną wokół Jezusa Chrystusa. Podkreśla jego apostolski i maryjny charakter. Kościół powstał z woli Jezusa, dla wspólnoty z Bogiem i braćmi. Apostołowie ukształtowali podstawowe struktury i formy jego istnienia. Maryja, Matka Zbawiciela, jest „obrazem”, „ikoną”, a także ideałem zrealizowanego życia ludzkiego dla każdego chrześcijanina oraz całej kościelnej wspólnoty.
EN
The divine-human genesis and nature of the Church is presently questioned ever more often. The religious faith in the church is being contested. The supernatural elements of its structure are rejected; it is merely perceived as an institution, an organized community and mostly identified with its clergy. Cardinal C. M. Martini, the long-standing Archbishop of Milan, a prominent Bible scholar, thinker and tireless man of God, presents the Church in personal categories, as a community of persons gathered around Jesus Christ. He emphasizes its apostolic and Marian character. The Church was founded on the will of Jesus Christ, for community with God and fellow believers. The disciples gave shape to its basic structures and forms of existence. Mary, the Mother of the Saviour, is an “icon”, as well as the ideal of a fulfilling life for every Christian and the whole Church community.
Year
Issue
39
Pages
81-100
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
References
 • Bartnik, Cz.S., Kościół, Lublin 2009.
 • Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, opr. I. Bokwa i in., Poznań 2007.
 • Czaja, A., Szczerze o Kościele. Rozmawia Tomasz Ponikło, Kraków 2014.
 • Girolamo Di, L.M., La fede ecclesiale di Maria, w: Amore e verità. Sintesi prospettica di Teologia Fondamentale. Studi in onore di Rino Fisichella, edd. G. Pasquale – C. Dotolo, Città del Vaticano 2011, s. 531-550.
 • Gnilka, J., Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła, Kraków 2004.
 • Jelonek, T., Św. Paweł i jego listy, Kraków 1992.
 • Jezierski, J., Maryja początkiem nowego świata. Zarys mariologii katolickiej, Olsztyn 2011.
 • Kijas, Z.J., Ty co ogarniasz Nieogarnionego. Maryja w zamiarach Boga i w życiu ludzi, Kraków 2004.
 • Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium“, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 104-163.
 • Królestwo Boże a Kościół, red. M. Chojnacki – J. Morawa – A. Napiórkowski, Kraków 2012.
 • Laurentin, R., Matka Pana. Krótki traktat teologii maryjnej, Warszawa 1989.
 • Lohfink, G., Czy Bóg potrzebuje Kościoła? O teologii ludu Bożego, Poznań 2005.
 • Martini, C.M., Biblia i powołanie. Od powołania chrzcielnego do powołania kapłańskiego, Kraków 2001.
 • Martini, C.M., Bóg żywy. Rozważania o proroku Eliaszu, Kraków 1993.
 • Martini, C.M., Ciemność i światło, Kraków 2012.
 • Martini, C.M., Colti da stupore. Incontri con Gesù, Milano 2012.
 • Martini, C.M. – Sporschill, G., Conversazioni notturne a Gerusalemme : sul rischio della fede, Milano 2008.
 • Martini, C.M., Cóż mamy czynić? Medytacje nad Ewangelią według świętego Mateusza, Kielce 1996.
 • Martini, C.M. – Ascoli, E. – Bettazzi, L., Czy można kochać Kościół? Oddanie i ewangeliczna odwaga w posłudze kapłańskiej, Kraków 2004.
 • Martini, C.M., Dawid. Grzesznik i człowiek wiary, Kraków 1998.
 • Martini, C.M., Dwaj pielgrzymi na ścieżkach sprawiedliwości. Józef Egipski, Ignacy i… my, Kraków 2000.
 • Martini, C.M., Ewangelia dla twojej wolności, Kraków 1994.
 • Martini, C.M., Ewangelia u źródeł. Rozważania w Asyżu o Kazaniu na górze, Kraków 1995.
 • Martini, C.M., Głosiciel Ewangelii u świętego Łukasza. Medytacje, Kraków 1993.
 • Martini, C.M., Głosić Jezusa. Medytacje nad Ewangelią św. Łukasz, Kraków 1999.
 • Martini, C.M., Głos prorocki w mieście. Rozważania o proroku Jeremiaszu, Kraków 1996.
 • Martini, C.M., Jaka polityka?, Kraków 1995.
 • Martini, C.M., Jak być księdzem?, Kraków 1995.
 • Martini, C.M., Kapłan wobec Słowa Bożego, Kraków 1996.
 • Martini, C.M. – Manicardi, L. – Capitanio, R., Kierownictwo duchowe. Myśli dla kapłanów i osób konsekrowanych, Kielce 2012.
 • Martini, C.M., Kobieta pośród swego ludu, Kraków 1993.
 • Martini C.M., Kochać Jezusa. Medytacje nad Ewangelią św. Jana, Kraków 2003.
 • Martini C.M., Kościół – jak lepiej go rozumieć, Warszawa 1997.
 • Martini, C.M., Ludu mój, wyjdź z Egiptu. Medytacje, Kraków 1990.
 • Martini, C.M., Lud w drodze. Medytacje, Kraków 1992.
 • Martini, C.M., Maryja – kobieta pojednania. Medytacje nad Matką Chrystusa, Kraków 2009.
 • Martini, C.M., Maryja wciąż cierpi, Kraków 2012.
 • Martini, C.M., Matka Boża Wielkiej Soboty, Warszawa 2001.
 • Martini, C.M., Męka Jezusa Chrystusa według Czterech Ewangelii. Medytacje, Kraków 1999.
 • Martini, C.M., Owoce Ducha Świętego w życiu codziennym, Kraków 2001.
 • Martini, C.M., Panie, Ty znasz mnie i przenikasz. Rekolekcje dla młodzieży, Kraków 2001.
 • Martini, C.M., Powołanie świeckich, Kraków 1999.
 • Martini, C.M., Rozmowy z moim telewizorem. Spotkanie Kościoła ze światem mass mediów, Kraków 1998.
 • Martini, C.M., Sakramenty. Katechezy radiowe, Kraków 1994.
 • Martini, C.M., Samuel. Prorok religijny i polityczny, Kraków 1994.
 • Martini, C.M., Słownik duchowy. Mały przewodnik dla duszy, Kraków 1999.
 • Martini, C.M., Słuchać Jezusa. Medytacje nad Ewangelią św. Mateusza, Kraków 2000.
 • Martini, C.M., Stąpanie po jedwabiu. Proces komunikacji w działalności duszpasterskiej, Kraków 1996.
 • Martini, C.M., Śladami Jezusa, Kraków 2000.
 • Martini, C.M., To jest Pan! Rekolekcje dla osiemnastolatków, Kraków 1994.
 • Martini, C.M., Trzy opowieści Ducha. List pasterski na temat darów Pocieszyciela 1997-1998, Warszawa 1999.
 • Martini, C.M., Wiara, celibat, służba, Kraków 1993.
 • Martini, C.M., Wytrwaliście przy mnie w moich przeciwnościach. Rozważania o Hiobie, Kraków 1993.
 • Martini, C.M., Wyznania Pawła. Medytacje, Kraków 1987.
 • Martini, C.M., Wyznania Piotra, Kraków 1999.
 • Martini, C.M., Ze świętym Łukaszem na drogach modlitwy, Warszawa 1986.
 • Martini, C.M., Zrozumieć Kościół. Rozważania dotyczące Soboru Watykańskiego II, Kraków 2001.
 • Martini, C.M., Życie Mojżesza, życie Jezusa, paschalne życie chrześcijanina, Kraków 1995.
 • Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. J. Jezierski – K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2011.
 • Modena, D., Carlo Maria Martini. Custode del mistero nel cuore della storia, Rome 2005.
 • Ozorowski, E., Kościół. Zarys eklezjologii katolickiej, Wrocław 1984.
 • Piotrowski, S., Jeden, święty, powszechny, apostolski, Białystok 1993.
 • Ratzinger J., (Benedykt XVI), Kościół. Wspólnota w drodze, Kielce 2009.
 • Ratzinger, J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1970.
 • Rigal, J., Découvrir l’Église. Initiation à l’ecclésiologie, Paris 2000.
 • Rusecki, M., Traktat o Kościele, red. K. Kaucha – P. Królikowski – J. Mastej, Lublin 2014.
 • Seweryniak, H., Święty Kościół powszedni, Warszawa 1996.
 • Skierkowski, M., Uczłowieczony Bóg. Chrystologia fundamentalna, Płock 2013.
 • Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, Poznań 2002.
 • Tornielli, A., Carlo Maria Martini. Niepokorny Kardynał, Kraków 2013.
 • Waldenfels, H., O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele – dzisiaj, Katowice 1993.
 • Vittorio Messori w rozmowie z Andreą Torniellim, Dlaczego wierzę. Życie jako dowód wiary, Kraków 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a52ddfde-f3f9-4ec8-8b48-54b8f18530ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.