PL EN


2012 | 2 | 1-19
Article title

Organizacja służb prasowych w polskich formacjach mundurowych - wybrane aspekty

Content
Title variants
EN
The Structure of Press and PR Services in Polish Uniformed Services – Selected Aspects
Languages of publication
Abstracts
EN
It is not obligatory for uniformed services in Poland to have press services. Therefore, maintaining press offices and spokespeople is a visible sign of a more open information policy of the heads of these services, while it also indicates their awareness of the benefits stemming from good media relations. The article presents the place of press and PR services in the organizational structure of uniformed services responsible for internal security in Poland. All conclusions and recommendations listed in the summary are based on internal documents‟ analysis, the author‟s own observations and expert interviews with spokespeople. The article has been written as a result of a research project, realized in 2010 and 2011 within an internal research grant of the University of Information and Technology and Management in Rzeszów on “Public Communication of Uniformed Services in Poland”.
PL
Istnienie służb prasowych w formacjach mundurowych nie ma charakteru obligatoryjnego. Jedynie w odniesieniu do jednostek traktowanych jako urzędy centralne mogą mieć zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów dające Prezesowi Rady Ministrów albo ministrowi nadzorującemu pracę urzędu centralnego możliwość powoływania lub wyrażania zgody na powoływanie rzeczników prasowych. Funkcjonowanie służb prasowych w formacjach mundurowych stanowi zatem wyraz przyjęcia otwartej polityki informacyjnej przez kolejnych szefów tych formacji, jak również jest efektem świadomości z korzyści, jakie przynosić może prowadzenie działalności media relations. Oczywiście, jest to również swoisty wymóg czasów, efekt uwarunkowań formalnych oraz dynamicznie zmieniającego się na naszych oczach systemu społecznego we wszystkich jego wymiarach. Artykuł przedstawia miejsce służb prasowo-informacyjnych w strukturze organizacyjnej największych formacji mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce. Analiza wewnętrznych dokumentów organizacyjnych tych służb uzupełniona własnymi obserwacjami i wywiadami eksperckimi z ich rzecznikami prasowymi posłużyły wypracowaniu wniosków i rekomendacji znajdujących się w podsumowaniu. Artykuł jest efektem projektu badawczego „Komunikacja społeczna służb mundurowych w Polsce” zrealizowanego przez autora w ramach grantu wewnętrznego WSIiZ w Rzeszowie w latach 2010-2011.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a52f8d39-aead-4d94-934e-14746375a362
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.