PL EN


2007 | 1-2 | 124-131
Article title

Udział usług związanych z nieruchomościami w gospodarce narodowej

Content
Title variants
EN
Proportion of the Services Related to Real Estates in the National Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nowa tablica przepływów międzygałęziowych za 2000 r. daje wgląd w koszty obsługi wszystkich nieruchomości w kraju. Stanowią one 4,4% wartości produkcji globalnej i są podobne jak w Finlandii i Danii. Główne nakłady na obsługę nieruchomości związane są z gospodarką mieszkaniową. Ogółem 78 mld zł kosztów obsługi nieruchomości daje kwotę ok. 170 zł miesięcznie na obywatela Polski. Stanowi to koszt „dachu nad głową”, tj. mieszkania, pracy i rekreacji.
EN
The new table of inter-branch trade in 2000 gives us a view of the costs of servicing of all the real estates in Poland. The costs constitute 4.4% of the national production value and the proportion is similar to that of Finland or Denmark. The main expenditures spent for the real-estate servicing are related with housing management. In general, 78 billion Polish zlotys spent for such servicing gives the amount of ca. 170 Polish zlotys per capita per month. That is the cost of our home, work and relax.
Year
Issue
1-2
Pages
124-131
Physical description
Dates
published
2007-06
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a532710d-8974-4d83-b871-0c53e9634515
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.