PL EN


2012 | 1 (336) | 3-11
Article title

Klastry — idea i praktyka w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Korzystając z dostępnej literatury dotyczącej klastrów, w artykule przedstawiono definicje klastrów, ich cechy i typy oraz korzyści wynikające z ich rozwoju. Wskazano czynniki, które są uznane nza niezbędne do tworzenia klastrów. W sposób syntetyczny omówiono rozwój klastrów w Polsce i podano przykłady klastrów powstających w branżach nowoczesnych i tradycyjnych.
EN
Using the accessible literature on clusters, the author presents in her article the definitions of clusters, their features and types as well as benefits issuing from their development. She points out to the factors considered as indispensable for cluster formation. In a synthetic manner, there is discussed development of clusters in Poland and provided examples of clusters emerging in modern and traditional branches.
RU
Используя доступную литературу, касающуюся кластеров, автор в своей статье представляет определения класетров, их свойства и типы, а также пользу, вытекающую из их развития. Указываются факторы, которые признаются необходимыми для создания кластеров. Синтетическим образом обсуждается развитие кластеров в Польше и приводятся примеры кластеров, возникающих в современных и традиционных отраслях.
Year
Issue
Pages
3-11
Physical description
Dates
published
2012-01-2012-02
Contributors
 • IBRKK — Warszawa
References
 • Bembenek B., Kapitał partnerski jako determinanta rozwoju klastra Dolina Lotnicza, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 596, seria: „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 56.
 • Eksplozja klastrów. Sposób na zdobywanie nowych technologii dla biznesu, 21.11.2011, Gazetaprawna.pl
 • Hołub-Iwan J., Małachowska M., Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, badania realizowane w ramach konkursu dotacji organizowanego przez MRR, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Szczecin 2008.
 • Klastry. Polityka rozwoju gospodarczego oparta na klastrach, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl/files/upload/11783/klastry_pl_press.pdf
 • Koncepcja klastra, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl/node/11784
 • Markusen A., Sticky Places in Slippery Space: A Typology of Industrial Districts, „Economic Geography” 1996, Vol. 72, Issue 3, July.
 • Palmen L., Baron H., Poradnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów.
 • Świat — Europa — Polska, PWE, Warszawa 2009.
 • Star Clusters in Poland, Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics, 2011, April, www.clusterobservatory.eu
 • Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a53f8176-af40-421f-8a2c-f55386f7eac2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.