Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 206 | 74-85

Article title

Analiza brytyjskiego rynku rent hipotecznych Equity Release oraz kalkulacja świadczeń dla polskich rozwiązań z wykorzystaniem rachunku rent życiowych

Content

Title variants

EN
Analysis of the British Market for Annuities Equity Release Mortgage and Calculation of Benefits for Polish Solutions Using Life Annuities Account

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano rozwiązania z zakresu rent hipotecznych na rynku brytyjskim, który jest w Europie prekursorem tego typu programów. Doświadczenia te mogą być przydatne także w Polsce, ponieważ ofertę rent hipotecznych oferują u nas wyłącznie niebankowe fundusze. Istotne znaczenie mogą mieć wskazówki dotyczące odpowiedniego nadzoru nad pośrednikami, których działania mogą prowadzić do występowania negatywnych konsekwencji dla klienta. W drugiej części artykułu przeprowadzona została kalkulacja świadczeń, jakich można się spodziewać w ramach hipoteki odwrotnej z uwzględnieniem rachunku rent życiowych. Słowa kluczowe: renta hipoteczna, kalkulacja renty, hipoteka odwrotna.
EN
This paper presents solutions for mortgage annuities in the UK market. These experiences can be useful also in Poland. May be important guidelines for adequate supervision of intermediaries whose activities may lead to the occurrence of negative consequences for the client. In the second part of the article was performed calculation of benefits, which can be expected in the context of a reverse mortgage including the account of life annuities.

Year

Volume

206

Pages

74-85

Physical description

Contributors

References

 • Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J. (1986), Actuarial mathematics, The Society of Actuaries.
 • Hadaś-Dyduch M. (2013a), Współczesne formy gospodarowania kapitałem wobec ekonomicznych zjawisk kryzysowych, [w:] B. Kos (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 136, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Hadaś-Dyduch M. (2013b), Wykorzystanie metod analizy falkowej do mierzenia efektywności polisy inwestycyjnej, [w:] "Wiadomości Ubezpieczeniowe. Nauka dla Praktyki", nr 1.
 • Kowalak T. (2011), Rozwiązania w zakresie funkcjonowania rynków rent hipotecznych na przykładzie Wielkiej Brytanii, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 202.
 • Krasodomska J. (2008), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE, Warszawa.
 • Lawędziak B. (2010), Obligacje "dożywalnościowe" jako forma zabezpieczenia hipoteki odwrotnej. Prognozowanie w zarządzaniu firmą, P. Dittmann, E. Szabela- Pasierbińska (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 103, Wrocław.
 • Lawędziak B. (2008), Nowe formy inwestycji generowane w oparciu o sekurytyzację, Uniwersytet Szczeciński - Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Inwestowanie na rynku kapitałowym, Szczecin.
 • Półtorak B. (2008), Sekurytyzacja kredytu hipotecznego. Na podstawie działalności banków hipotecznych, CeDeWu, Warszawa.
 • Szkutnik W., Wolny-Dominiak A., Balcerowicz-Szkutnik M., Lawędziak B. (2009), Ryzyko zobowiązań i działań w inwestycjach kapitałowych i ubezpieczeniowych. Aspekt modelowania i oceny sekurytyzacji ryzyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 30.01.2012 r.
 • [www1] Consumer Financial Education Body (2010), Raising Money from Your Home, http://www.indigoadvice.co.uk/sbiz/SBX01057.nsf/lupAttachments/Equity+Releas e/$FILE/Equity+Release.pdf.
 • [www2] Office for National Statistic (2008), Sale and rent back - a market study, http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/consumer_protection/oft1018b.pdf.
 • [www3] The Council of Mortgage Lenders (2011), Costs of entering into an equity release scheme, http://www.cml.org.uk/cml/consumers/equityrelease/costs.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a543aa5e-e8ec-47f4-a53a-f64d03168fcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.