PL EN


2015 | 6 | 2 | 18-23
Article title

Zawód – nauczyciel. Silne i słabe strony programów kształcenia nauczycieli

Authors
Content
Title variants
EN
Occupation Teacher. Strengths and Weaknesses of Teacher eEducation Programs
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Na podstawie Raportu Liczą się nauczyciele o stanie edukacji 2013 opublikowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych przedstawiono zarys drogi, jaką pokonują adepci, aby zdobyć zawód nauczyciela. W artykule wskazano na niski poziom przygotowania merytorycznego i pedagogicznego nauczycieli do tego zawodu pomimo „dobrego” (czytaj: wyższego) wykształcenia. Podkreślono słabe strony organizacji i zakresu studiów nauczycielskich. Zaproponowano możliwości poprawy aspektu dydaktycznego oraz organizacyjnego kształcenia nauczycieli.
EN
The Institute for Educational Research published report about the state of education in 2013 – named Teachers are important. Article outlines the path that adepts must overcome to become teachers. There is pointed low level of preparation both substantial and pedagogical of teachers to the profession despite academic degree education. There are outlined weaknesses of organization and scope of the studies. It was offered opportunities to improve the educational aspect of teacher’s training and organizational solutions.
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
18-23
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Akt fundacyjny Akademii Zamojskiej (1600): www.http://pl.wikiquote.org/wiki/Jan_Zamoyski (9.05.2015).
  • http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/516757,minister-handke-o-polskiej-szkolerozmowa,itd.html?cookie=1 (3.01.2015).
  • http://www.ifispan.waw.pl/pliki/raport_z_badania_teds-m.pdf (5.01.2015).
  • Kandzia J. (2015): Edukacja matematyczna a cywilizacja cyfrowa. Podmioty kształcenia wobec wyzwań technologii informacyjnych (w przygotowaniu).
  • Raport 2013, http://www.eduentuzjasci.pl/images/stories/.../ibe-raport-o-stanie-edukacji-2013.pdf (9.05.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a549bd49-2f89-4796-8ae6-8f03d7d5db4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.