PL EN


2014 | 41 | 5-6(482-483) POLSKA W CZASACH NIEPEWNOŚCI | 45-48
Article title

„Okaleczone pokolenie”: młodzi na rynku pracy z punktu widzenia MOP

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
"Scarred generation”: youths in the labour market by the ILO
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
According to the International Labour Organisation the world is facing a crisis of youth employment: young people are three times more likely to be unemployed than adults. According to ILO data we are dealing with a situation in which more than 75 million young people around the world are looking for job. The ILO speaks of ‘scarred generation’ of young people who are faced with a dangerous mix of high unemployment, progressive inactivity and precarious work in developed countries, as well as continuing high levels of poverty in developing countries. The article is an analysis of the debate, which took place during the 101 Session of the International Labour Conference in 2012, when the analysis of the situation of young people in the labour market and an attempt to develop recommendations were taken. The representatives of the social partners and governments from around the world took part.
PL
Według MOP świat stoi w obliczu kryzysu zatrudnienia młodzieży: młodzi ludzie są trzy razy bardziej narażeni na bezrobocie niż dorośli. Według danych MOP mamy do czynienia z sytuacją, w której ponad 75 mln młodych ludzi na całym świecie szuka pracy. MOP określa tych młodych "okaleczonym pokoleniem", które ma do czynienia z niebezpieczną mieszanką wysokiego bezrobocia, bierności i niepewnej progresywnej pracy w krajach rozwiniętych oraz wysokiego poziomu ubóstwa w krajach rozwijających się. W artykule przedstawiono debatę, która odbyła się podczas 101 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w 2012 r., podczas której analizowano sytuację młodych ludzi na rynku pracy. Konferencji tej wzięli udział przedstawiciele partnerów społecznych i rządów z całego świata.
Year
Volume
41
Pages
45-48
Physical description
Contributors
  • Instytut Socjologii UW
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a555ebea-c2ff-43db-b8ce-4c625dcefb1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.