PL EN


2009 | 1 | 1 | 71-83
Article title

O polskich przekładach chorwackiej literatury wojennej — Dragutin Tadijanović: "Molba munji nebeskoj"

Authors
Content
Title variants
HR
O poljskim prijevodima hrvatskog ratnog pisma — Dragutin Tadijanović: "Molba munji nebeskoj"
EN
About the Polish translations of the Croatian war writings — Dragutin Tadijanović: "Molba munji nebeskoj"
Languages of publication
PL
Abstracts
HR
Nakon 1990. u poljskim prijevodima hrvatske književnosti prijevodi hrvatskog ratnog pisma zauzimaju relativno malo mjesta. Na području lirike najznačajnija publikacija je prijevod Stamaćeve i Sanaderove zbirke "U ovom strašnom času. Antologija hrvatske ratne lirike". U članku se govori o razlozima slabe emisije i recepcije hrvatskog ratnog pisma te analizara prijevod Tadijanovićeve pjesme pod naslovom "Molba munji nebeskoj". Autorica prvog prijevoda je Muriel Kordowicz koja je prevela sve pjesme u spomenutoj antologiji, autor drugog prijevoda je Julian Kornhauser koji je objavio ciklus vlastitih prijevoda Tadijanovićevih pjesama u časopisu "Literatura na Świecie". U zaključku analize stoji da dvoje prevoditelja imaju različite strategije prevođenja. Kordowiczin prijevod je primjer filološkog prevođenja, Kornhauserov prijevod je primjer transpozicijsko-modulativng prevođenja.
EN
After 1990 the translations of the Croatian war writings relatively seldom appear in Polish translations of Croatian literature. In the realm of lyrics the translation of Stamać & Sanader‘s book "U ovom strašnom času. Antologija hrvatske ratne lirike" is the most importanat publication. In this article two translations of Tadijanović‘ poem entitled "Molba munji nebeskoj" are analysed. The authoress of the first translation Muriel Kordowicz has translated the poem in the above mentioned antology, the author of the second one Julian Kornhauser has published his own translations of Tadijanović‘ poem in the magazine „Literatura na Świecie”. In the recapitulation of this analysis the statement of two different translators‘ strategies is given. The Kordowicz‘ translation is an example of philological model of translation and the Kornhauser‘s translation is an example of transpositional-modulational one.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
71-83
Physical description
Dates
published
2009-10-01
Contributors
References
  • Balcerzan, Edward. „Poetyka przekładu artystycznego.” Literatura z literatury. Strategie tłumaczy. Katowice: Śląsk, 1998.
  • Barańczak, Stanisław. „Nieśmiertelny diament (i jego szlifierze).” Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów. Poznań: Wydawnictwo "a5", 1994.
  • Dąbrowska-Partyka, Maria. „Domoljublje i Kulturocid. Retoryka chorwackich tekstów o tematyce narodowej.” Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku. Red. Elżbieta Szczęśniak-Kajzar. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. 131—152.
  • Kornhauser, Julian. „Chorwacka poezja martyrologiczna po 1991 roku i stereotypy narodowe.” Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku. Red. Elżbieta Szczęśniak-Kajzar. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. 153—159.
  • Pranjković, Ivo. „Hrvatski jezik i bilijski stil.” Raslojavanje hrvatskog jezika i književnosti. Zbornik radova 34. seminara Zagrebačke slavistiške škole. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.
  • Tokarz, Bożena. „Czesław Miłosz w przekładzie Tone Pretnara.” Przekład artystyczny. Zagadnienia serii translatorskich. Red. Piotr Fast. T. 2. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991.
  • Tokarz, Bożena. Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. Katowice: Śląsk, 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a560ee5e-23fb-4b18-8cd2-95111efeb95c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.