PL EN


2018 | 2(27) | 54-65
Article title

Zachowania trudne a satysfakcja z życia matek dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Content
Title variants
EN
Challenging Behavior and Life Satisfaction of Mothers of Children and Adolescents with Developmental Disabilities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Satysfakcja z życia to subiektywna ocena własnej egzystencji w odniesieniu do przyjętych przez siebie standardów. W artykule zaprezentowano badania, których celem jest analiza satysfakcji z życia matek dzieci z niepełnosprawnością w kontekście zachowań trudnych. W badaniu wykorzystany został kwestionariusz autorski „Ocena zachowań trudnych” oraz Skala Satysfakcji z Życia SWLS w opracowaniu Juczyńskiego. W badaniach wzięło udział 60 matek dzieci z niepełnosprawnością. Wyniki wykazały, że badane kobiety w przeważającej większości mają niski lub średni poziom satysfakcji z życia. Analizy statystyczne potwierdziły, że zarówno rodzaj zachowań trudnych, jak i sytuacja materialna rodziny różnicuje poziom satysfakcji z życia badanych.
EN
Life satisfaction is a subjective rate of one’s own life in reference to accepted standards. The article present researches aimed at the analysis of life satisfaction of mothers of children with disabilities in challenging behavior context. The study used two questionnaires: original „Assessment of challenging behaviors” and The Satisfaction with Life Scale (SWLS) adapted by Juczynski. The study was conducted among 60 mothers of children with disabilities. The result showed that express majority of women have a low or average level of life satisfaction. Statistical analysis showed that type of challenging behavior and economical situation of families varied the level of respondents’ life satisfaction.
Year
Issue
Pages
54-65
Physical description
Dates
published
2018-09-17
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Specjalnej
References
 • Agryle M., Psychologia szczęścia, Wrocław, Astrum, 2004
 • Braun-Gałkowska M., Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Lublin, KUL, 1992
 • Barłóg K., Trajektoria cierpienia rodziców dzieci niepełnosprawnych – sens życia i szczęścia a sens cierpienia, [w:] Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu, W poszukiwaniu pozytywów, red. Chrzanowska I., Jachimczak B., Pawelczak K., Poznań, Wyd. UAM, 2013
 • Diener E., Lucas R. E., Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu z życia, [w:] Psychologia pozytywna, red. Czapiński J., Warszawa, PWN, 2004
 • Durand V. M., Severe behavior problems. A Functional Communication Training Approach, NY, Guilford Press, 1990
 • Emerson E., Challenging behavior: analysis and intervention in people with severe intellectual disabilities, Cambridge, University Press, 2001
 • Hauser-Cram P., Woodman A., Trajectories of Internalizing and Externalizing Behavior Problems in Children with Developmental Disabilities, „Journal of Abnormal Child Psychology” 2016, t. XLIV, Nr 4
 • Juczyński Z., Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Warszawa, PTPPTP, 2001
 • Lyons G., Quality of life for Persons with Intellectual Disabilities A Review of the Literature, [w:] Enhancing the Quality of Life of People with Intellectual Disabilities, red. Kober R., NY, Springer, 2010
 • Mikołajczyk-Lerman G., Kobiety i ich niepełnosprawne dzieci, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica” 2012, Nr 39
 • Ossowski R., Człowiek niepełnosprawny w rodzinie – dylematy rozwoju i wsparcia, Kraków, Impuls, 2008
 • Randall P., Parker J., Autyzm. Jak pomóc rodzinie, Sopot, GWP, 2004
 • Sekułowicz M., Kwiatkowski P., Próba oceny trafności nowej skali wypalenia rodzicielskiego, „Przegląd badań edukacyjnych” 2016, Nr 22
 • Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/, [dostęp z dnia: 10.01.2018]
 • Smith B. J., Fox L., Systems of Service Delivery: A Synthesis of Evidence Relevant to Young Children at Risk of or Who Have Challenging Behavior, Tampa, Florida, University of South Florida, Center for Evidence-Based Practice, Young Children with Challenging Behavior, 2003
 • Walęcka-Matyja K., Kurpiel D., Satysfakcja z życia a poczucie skuteczności i styl wychowania w percepcji młodzieży matek z niepełnosprawnością, „Psychologia Rozwojowa” 2015, t. XX, Nr 1
 • Zarkowska E., Clemens J., Problem behaviour and people with severe learning disabilities: the star approach, Londyn, Chapman and Hall, 1994
 • Żyta A., Życie z zespołem Downa. Narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa, Kraków, Impuls, 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a563f20f-e7d6-4aec-8b60-12129f7f3dca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.