PL EN


2018 | 505 | 216-232
Article title

Regionalna strategia logistyczna państw bloku ASEAN – próba konceptualizacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba konceptualizacji istoty progresywnego podejścia do modernizacji sektora logistycznego, które jest fundamentem regionalnej strategii logistycznej bloku państw ASEAN. Wykorzystując metody statystyczne oraz analizę dokumentacji, wyróżniono filary procesu integracji regionalnej stanowiące o jej efektywności. Podsumowaniem zaprezentowanych rozważań i wyliczeń jest koncepcja regionalnej strategii logistycznej oraz syntetyczne wskazówki dotyczące harmonizacji działań logistycznych. Uwaga skupiona jest głównie na miernikach bezpośrednio lub pośrednio związanych z handlem oraz działalnością logistyczną, z uwzględnieniem implikacji, jakie mogą spowodować wobec stosowanej strategii logistycznej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a56a9677-f3fc-4b67-b1c4-fd6705929214
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.