PL EN


2012 | 2(80) | 4-9
Article title

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako instrument polityki przestrzennej w „polskich metropoliach"

Content
Title variants
EN
Decisions on building conditions and land development as a spatial policy instrument in “Polish metropolises”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie roli, jaką pełni decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozwoju grupy miast, tzw. „polskich metropolii”, czyli Gdańska, Poznania, Krakowa, Łodzi oraz Wrocławia. Miasta stanowią grupę „polskich metropolii”, różniąc się strukturą oraz rozwojem od Warszawy, ale jednocześnie stanowiąc silną, wyodrębnioną grupę usytuowaną pod względem rozwoju funkcji miejskich i metropolitalnych, zaraz po stolicy, a przed pozostałymi centrami województw. We wszystkich badanych miastach uzyskano szczegółowe informacje na temat wydawanych decyzji.
EN
The aim of this article is to identify the role played by the decision on building conditions and land use in the development of a group of cities, the so called “Polish metropolises”, that is Gdańsk, Poznań, Kraków, Łódź and Wrocław. These are the cities classified in a hierarchy decidedly lower than Warsaw, but regardless of this fact they are consistently named the most developed cities in Poland. The article also analyzes the role played by the decisions in local and regional development along with their practical dimensions, manifesting itself in the number of issued decisions and the number of denials concerning building conditions.
Year
Issue
Pages
4-9
Physical description
Dates
published
2012-06-30
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami
author
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami
References
 • Adamowicz M., Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju. /W:/ Strategie rozwoju lokalnego, t. 1 – Aspekty instytucjonalne, red. naukowy M Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2003.
 • Chudak M., Regulacje planistyczne jako istotny czynnik przyspieszający i usprawniający proces inwestycji gospodarczych. /W:/ Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne, red. M. Nowak, T. Skotarczak, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Cymerman R. red., Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2011.
 • Czudec A., Czynniki kształtujące spójność ekonomiczną i społeczną regionu. /W:/ Możliwości i bariery rozwoju regionu, red. A. Czudec, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Warszawa 2009.
 • Gorzelak G., Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej. /W:/ Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, t. I, Warszawa 2007.
 • Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 1999.
 • Parysek J.J., Podstawy rozwoju lokalnego, Wyd. UAM, Poznań 2001.
 • Szewczuk A., Kogut – Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Beck, Warszawa 2011.
 • Wnorowski H., Powszechne dążenie do rozwoju i osiągnięcia w tym obszarze. /W:/ Rozwój regionalny a zrównoważony rozwój, red. A.F. Bocian, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a57ef1e5-9395-43d2-88f4-feae083831d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.