PL EN


2019 | Tom 3 Nr XXIV | 127-138
Article title

Elementy kultury trzeciej oraz realia wojny afgańskiej w rosyjskim w przekładzie utworu Żmija Andrzeja Sapkowskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Third culture elements and Afghanistan war realities in the original and translation of Żmija by Andrzej Sapkowski
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This text focuses on the issue of war in Afghanistan from 1979–1989 and its realities. The lexicon associated with the everyday life of Afghanistan civilians and Soviet soldiers was analysed. The observations indicate that additional information appears more often in the translated text, which makes it much more transparent for the final recipient. This fact was confirmed by the statistical data, only one footnote can be found in the Polish text and 173 in the Russian text.
Year
Volume
Pages
127-138
Physical description
Dates
published
2019-09-30
Contributors
References
 • Bednarczyk Anna. 2007. Sacrum i profanum (Gałczyński po rosyjsku). W: Tabu w przekładzie. Red. Fast P., Strzelecka N. Katowice–Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”: 133–145.
 • Fijałkowski Tomasz. 2017. Warunki bytowe oraz morale żołnierzy Armii Radzieckiej w Afganistanie (1979–1989). Zarys zagadnienia. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 98: 181–210.
 • Garcarz Michał. 2007. Przekład slangu w filmie. Kraków: Wydawnictwo Tertium.
 • Hejwowski Krzysztof. 2004. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydaw-nictwo Naukowe PWN.
 • Kuznecov S.A. 2004. Bolʹšoj tolkovyj slovarʹ russkogo âzyka. Sankt Peterburg: Norint [Кузнецов С.А. 2004. Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург: Норинт].
 • Lewicki Roman. 2000. Obcość w odbiorze przekładu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Sapkovskij Andžej. 2011. Zmeâ. Per. Flâk V. Moskva: AST. [Сапковский Анджей. 2011. Змея. Пер. Фляк В. Москва: АСТ].
 • Sapkowski Andrzej. 2009. Żmija. Warszawa: Wydawnictwo SuperNowa.
 • Tyszkiewicz Jakub, Czapiewski Edward. 2010. Historia powszechna. Wiek XX. Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe PWN.
 • Urbanek Dorota. 2002. Elementy kultury trzeciej w procesie przekładu. W: Przekład – język – kul-tura. Red. Lewicki R. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 61–71.
 • Vinogradov V.S. 1978. Leksičeskie voprosy perevoda hudožestvennoj prozy. Moskva: Izd-vo Mo-skovskogo [Виноградов В.С. 1978. Лексические вопросы перевода художественной прозы. Москва: Изд-во Московского университета].
 • Vlahov Sergej, Florin Sider. 1986. Neperevodimoe v perevode. Moskva: Meždunarodnye otnošeniâ [Влахов Сергей, Флорин Сидер. 1986. Непереводимое в переводе. Москва: Международные отношения].
 • Vogelsang Willem. 2006. The Pakol: A distinctive, but apparently not so very old headgear from the Indo-Iranian borderlands. Khil`a. „Journal for Dress and Textiles of the Islamic World” Vol. 2:149–155.
 • Wojtasiewicz Olgierd. 1992. Wstęp do teorii tłumaczenia. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5889a2c-f723-4ad8-b079-2e8ab68f8f70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.