PL EN


2019 | 3(32) |
Article title

Miłość – wsparcie czy przeszkoda w pracy zawodowej?

Authors
Content
Title variants
EN
Love – support or obstacle in professional work?
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł rozważa miłość w kontekście teorii work-life balance. Autor prezentuje istotę prawdziwej miłości według psychologii, rolę kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie, problem zdrad i rozwodów według antropologii oraz tzw. „toksyczną miłość”. W konkluzjach jest powiedziane, że jakość miłości decyduje o jej pozytywnym lub negatywnym wpływie na naszą pracę; to znaczy – pozytywne uczucia miłości motywują nas do pracy, a negatywna miłość osłabia nasze zaangażowanie w życie zawodowe.
EN
This paper considers love in the context of the work-life balance theory. The author contemplates the essence of true love according to psychology, the role of women in the contemporary world, the problem of betrayal and divorce according to anthropology and „toxic love”. His conclusion is that the quality of love conditions its positive or negative influence on our work.
Contributors
References
  • Brehat C., Kochałam manipulatora, tłum. J. Józefowicz-Pacuła, „Świat Książki”, Warszawa2012.Fisher H., Anatomia miłości, tłum. Joteł, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2004.Fisher H., Dlaczego kochamy, tłum. A. Jankowski, „Świat Książki”, Warszawa 2005.Fisher H., Pierwsza płeć, tłum. P. Luboński, Wydaw. Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003.Księga aforyzmów, wybór i oprac. J. Illg, Videograf II, Katowice 2002.Lowndes L., Chemia miłości, tłum. Z. Trzaska, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2014.Mellody P., Toksyczna miłość i jak się z niej wyzwolić, tłum. A. Polkowski, Jacek Santorski& Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 1992.Rzepka B., Work-life balance: jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu, Wydawnictwo„Helion”, Gliwice 2016.Slap S., Jestem moją pracą. Rozrzućcie moje prochy w sali konferencyjnej, Wydawnictwo„Helion”, Gliwice 2011.Smoder A., Elastyczne formy pracy jako instrument „work-life balance” [w:] „PolitykaSpołeczna” 2012, nr. 1, s. 14 –19.Social exchange in developing relationships, red. R. L. Burgess & T. L. Huston, AcademicPress, New York 1979.Sternberg R. J., A triangular theory of love [w:] „Psychological Review” 1986, nr. 93,s. 119 –135.Tomaszewska-Lipiec R., Praca zawodowa – życie osobiste. Dysonans czy synergia?, WydawnictwoUniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018.Wojciszke B., Psychologia miłości. Intymność. Namiętność. Zaangażowanie, GdańskieWydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a58f9c12-b51c-46e0-b734-938bb53dc5d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.