PL EN


2013 | 1 | 4 | 267-278
Article title

Kapitał społeczny jako czynnik wspierający działanie i powstawanie klastrów

Content
Title variants
EN
Social capital as supporting factor of cluster's activity and formation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł pokazuje rolę, jaką w rozwoju i powstawaniu klastra, może pełnić kapitał społeczny. Rola kapitału została przedstawiona na podstawie badań klastra, w którym działało około 50 firm, natomiast jego osią działania był handel i naprawa samochodów ciężarowych. Kapitał społeczny został poddany szczegółowej analizie. Zostały również zaprezentowane korzyści wynikające z poszczególnych jego rodzajów (m.in. rola kapitału spajającego, umożliwiającego gwałtowny rozwój klastra).
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
267-278
Physical description
Contributors
References
  • Bartkowski J. (2007), Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, w: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Herbst M. (red.), Warszawa.
  • Borras S., Tsagdis D. (2011), Polityki klastrowe w Europie. Przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie, PARP, Warszawa.
  • Glinka B. (2008), Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Warszawa.
  • Kalupa Ł. (2006), Klastry geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych podmiotów jako narzędzie zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, „Problemy zarządzania", nr 3.
  • Kaźmierczak T. (2007), Zrozumieć ekonomię społeczną, w: Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  • Kelley T. (2010), Sztuka innowacji, New Media.
  • Koszarek M. (2011), Inicjatywy Klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa.
  • Pasieczny J. (2008), Profile gmin w Polsce zarządzanie rozwojem i zmianami, WN Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
  • Porter M. E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
  • Zarządzanie inicjatywą klastrową wyzwania dla animatorów i liderów klastrów, http://www.pi.gov.pl/PARPF-les/file/klastry/Polskie_klast ry/Panele/20121212_Panel_4_Kn op.pdf, dostęp dnia 08.01.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5921c4f-fbab-4186-a87e-a263c7afc6a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.