PL EN


2015 | 6(2)/2015 | 225-237
Article title

SAMORZĄD TERYTORIALNY W PROCESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Content
Title variants
EN
LOCAL GOVERNMENT IN DEVELOPMENT OF ENTERPRISE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zjawisko przedsiębiorczości oraz możliwości władz lokalnych w podejmowaniu określonych działań na rzecz jej rozwoju. Wskazano także istnienie potencjalnych obszarów usprawnień, oraz zmian w lokalnej polityce
EN
This article presents the phenomenon of en entrepreneurship and what kind of capabilities the local government has in making decisions important for its devel-opment. Moreover, the work also shows the existence of potential areas of devel-opment and changes in local government that have occurred.
Contributors
References
  • Dzekański P., Wykorzystanie wskaźnika syntetycznego do oceny poziomu rozowju samorządu na przykładzie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego [w:] Owsiak E (Red.), Determinanty rozwoju polski; Finanse publiczne, PTE, Warszawa 2015. Dziekański P., 2015 (a), Finance region for sustainable development. Synthetic description of financial conditio, 33 – 40, VADYBA, 2 (27)2015 Journal of Ma-nagement.Dziekański P., Koncepcja wskaźnika syntetycznego dla oceny sytuacji finansowej powiatów, s. 98-108 [w:] Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju; Go-spodarka – etyka – środowisko, D. Dziawgo, G. Borys (red.), Prace Naukowe Uni-wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 329/2014, Wyd. Uniwersytetu Eko-nomicznego we Wrocławiu.Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, art. 3.Saar M.A., Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości?, Wyd. Ce.De.Wu.pl, Warszawa 2011, s. 9, 25-28, 39-40.Gail N., Finanse i gospodarka lokalna na świecie, Wyd. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993, s. 187.Owsiak S., Finanse publiczne, teoria i praktyka, Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 20- 26.Ziółkowska W., Finanse publiczne, teoria i zastosowanie, Wyd. Wyższa Szkoła Ban-kowa, Poznań 2000, s. 210.Makieła Z., Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2013, s. 9-11, 25, 55-56, 97-99, 111.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5a0bf17-1c08-4777-91d0-f0e147b270e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.