PL EN


2011 | 28 | 73-90
Article title

Wychowanie religijne dziecka przedszkolnego w świetle nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

Content
Title variants
EN
Religious education of preschool children in the light of the new Catechetical Curriculum of the Catholic Church in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecność od dwudziestu lat lekcji religii w polskiej szkole budzi często różne dyskusje oraz emocje w społeczeństwie. Przy okazji odsłania się w nich obraz współczesnej rodziny, wychowania religijnego dzieci, autorytetu rodziców i ich osobistego doświadczenia religijnego. W opinii wielu nauczycieli religii i duszpasterzy akcentowany jest fakt zaniedbań w dziedzinie pierwszej inicjacji religijnej dzieci, a tym samym „przesunięcia” przez rodziców tego obowiązku i działań na katechetów i naukę religii w szkole. Świadczy o tym fakt, że dzieci przychodzące do przedszkola bądź szkoły, dopiero tam po raz pierwszy słyszą o Bogu i wierze. Warto wobec takich faktów postawić pytania: Co znaczy wychowywać religijnie? Na kim spoczywa ta odpowiedzialność i kiedy to czynić? Pomocą w szukaniu odpowiedzi niech posłuży analiza nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 r.
EN
The presence of Religious Education in Polish schools for the past twenty years often arouses various discussions among Polish society. At the same time it uncovers the image of a modern family, religious education of children, parents’ authority and their personal religious experiences. A lot of teachers of Religion and priests point to the negligence in the early religious education of children as parents tend to shift this duty on teachers of Religion and Religious Education at school. This is reflected by the fact that a great deal of children coming to a kindergarten or school hear about God and the Faith for the first time. All the above mentioned facts lead to the questions: ‘What does it mean to educate children religiously?’ ‘Who is responsible for this duty and when should it be started?’. Those who seek the answers may find useful the analysis of the new Catechetical Curriculum of the Catholic Church in Poland of 2010.
Year
Issue
28
Pages
73-90
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
References
 • Filipczuk H., Dlaczego rodzice?, Warszawa 1996.
 • Geiger H., Donat H., Co wyrośnie z naszych dzieci?, Warszawa 1979.
 • Gliwińska K., Chrzcić czy nie chrzcić, www.edziecko.pl/rodzice/ (odczyt z dn. 17 lutego 2011).
 • Gogolik M., Kreacja sukcesem integralnego wychowania ucznia, „Katecheza. Rodzina, parafia i szkoła” 2010.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, cz. 2, Warszawa 1985.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Wrocław 1981.
 • Jan Paweł II, List do rodzin, Wrocław 1994.
 • Karta Praw Rodziny, www.srk.opoka.org.pl/srk/srk_pliki/karta.html (odczyt z dn. 2.
 • lutego 2011).
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2010.
 • Kwaśniewski T., Czy mam ochrzcić dziecko, chociaż jestem niewierząca?, www.wyborcza. pl/1,76842,4682028.html (odczyt z dn. 15 lutego 2011).
 • Madej‑Babula M., Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym, Kraków 2006.
 • Marciniak Z., O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego, w: Podstawa programowa z komentarzami, t. 1, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Warszawa 2009. Marek Z., Wychować do wiary, Kraków 1996.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej, O reformie programowej. I etap edukacyjny – kształcenie zintegrowane, Warszawa 1999.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, Dz. U. 1992, nr 36, poz. 155.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych, Dz. U. 1999, nr 67, poz. 753.
 • Sobolewski Z., Laboratorium wiary, Wychowanie religijne, „Nasz Dziennik” z dn. 06. lipca 2007.
 • Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1986.
 • Stala J., Katecheza dziecka wieku przedszkolnego, w: Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003.
 • Szpet J., Podstawa programowa katechezy, w: Wokół Podstawy programowej i Dyrektorium katechetycznego, red. A. Bałoniak, Poznań 2001.
 • Szpet J., Przyszłość lekcji religii w polskiej szkole, Poznań 2002.
 • Szwechłowicz J., Chrzcić czy nie chrzcić?, www.kafeteria.pl/przykawie/forum (odczyt z dn. 17 lutego 2011).
 • Tomasik P., Terminologia w programach nauczania religii w szkole, w: Wokół Podstawy programowej i Dyrektorium katechetycznego, red. A. Bałoniak, Poznań 2001.
 • Walesa Cz., Rozwój religijności człowieka, t. 1, Lublin 2005.
 • Wychowanie, w: Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5a0db29-7b5e-44a8-840b-e8ca12271d7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.