PL EN


2016 | 1 | 77-90
Article title

Rola matki jako obszar dylematów współczesnych kobiet. Badania własne

Content
Title variants
EN
The role of the mother as an area of the dilemmas of modern women. Own research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka przedstawia wyniki ilościowych badań własnych na temat dylematów współczesnych kobiet w związku z podejmowaniem roli matki (a więc urodzeniem dziecka lub np. jego adopcją), jak i pełnieniem tej roli (tj. sprawowaniem nad nim opieki i wychowaniem). Prezentuje odpowiedzi 206 kobiet w wieku 18-40 lat na pytania o występowanie tych dylematów, ich treść (przedmiot), spostrzegane źródła oraz stosowane przez kobiety sposoby radzenia sobie z nimi. Temat wydaje się aktualny, a wyniki badań i wnioski ważne z uwagi na ich indywidualne oraz społeczne znaczenie.
Year
Issue
1
Pages
77-90
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Balcerzak-Parandowska B. (2004). Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków: przemiany, zagrożenia, potrzeba działań. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Bartosz B., Bartak K. (2011). Zamierzona bezdzietność wyborem autobiograficznym współczesnych kobiet. W: B. Bartosz (red.), Wymiary kobiecości i męskości: od psychobiologii do kultury. Warszawa: Eneteia – Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 • Brown Ina C. (2005). Człowiek i kultura. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury. Kraków: Wyd. Znak.
 • Brzezińska A. (2004). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”.
 • Budrowska B. (2000). Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety. Wrocław: Wydawnictwo FUNNA.
 • Chodkowska M. (1994-1995). Podstawowe dylematy ról kobiecych w społeczeństwach uprzemysłowionych a konflikty ról kobiet polskich. Roczniki Nauk Społecznych, XXII-XXIII, 1, 329-354.
 • Gajtkowska M. (2014). Pełnienie roli matki jako obszar wsparcia. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja 5(1), 25-39.
 • Graff A. (2014). Matka feministka. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.
 • Grzelińska O. (2012). Mama dookoła świata. Opowieści o macierzyństwie w różnych kulturach. Warszawa: Wyd. W.A.B.
 • Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Havighurst R.J. (1981). Developmental tasks and education. New York: Longmans and Green (wyd. 1: 1953).
 • Kuryś K. (2010). Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Kwak A. (2007). Kobieta w domu i na rynku pracy. W: A. Kotlarska-Michalska (red.), Wizerunki ról rodzinnych. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
 • Olechnicki K., Załęcki P. (1999). Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.
 • Ostrouch J. (2004). Nieuchwytne. Relacje matek i córek. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Mac A. (2013). Trudności w opiece nad małym dzieckiem. Zdrowie i Dobrostan, 3, 69-69.
 • Marcinkiewicz A. (2014). Terror laktacyjny w przestrzeni wirtualnej. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 5(1), 119-134.
 • Mitręga A. (2014). Matczyne debiuty. Obrazy doświadczania pierwszych tygodni macierzyństwa. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 5(1), 55-74.
 • Młodawska A. (2012). Tradycyjna polska stygmatyzacja czy ponowoczesne neoliberalne wykluczenie? Analiza internetowego dyskursu kobiecej bezdzietności. W: R.E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Muszyński H. (1974). Wychowanie moralne w zespole. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Sikorska M. (2009). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Sobczyńska D. (1995). Macierzyństwo: wartości i dylematy. W: J. Miluska, E. Pakszys, (red.), Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
 • Strykowska M. (1992). Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet. Poznań: UAM.
 • Szmatka J. (2007). Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Szymczak M. (red.) (1995). Słownik języka polskiego PWN, [T. 1], A-K, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wojtasiński Z. (2003). Kult bezdzietności: co piąta kobieta nie chce być matką. Wprost, 15, 83-87.
 • Woźniczko-Czeczott J. (2012). Macierzyństwo non-fiction. Relacja z przewrotu domowego. Wołowiec: Wyd. Czarne.
 • Zdrojewska-Żywiecka A. (2012). Terror laktacyjny versus nagonka butelkowa. O konfliktach między kobietami w zakresie praktyk macierzyństwa. W: R.E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5b26c48-f846-4829-8684-99ad39ededb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.