PL EN


2014 | 14 | 27-38
Article title

Loan capital as a stimulant of sme developmental investment in the new programming period

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Supporting SMEs development is becoming one of the most significant elements of the country’s policy at various levels: the country as a whole, provinces (regions) or at the very local level. This reflects the EU priorities, the EU policy in the previous decade and it is also becoming a priority in the new programming period for the years 2014–2020. The purpose of the article is to indicate the prerequisites of stimulating the development of SMEs by means of financial instruments (other than banking capital) in the new EU programming period. The article presents the role and importance of loan funds as a financial intermediary supporting the development of SMEs. The paper also presents the idea of a new logic of intervention in the use of funds and construction of financial instruments by loan funds.
Year
Issue
14
Pages
27-38
Physical description
Contributors
References
 • Alińska A., 2013, Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce według stanu na dzień 31.12.2012 r. [presentation].
 • Filipiak B., 2013, Wyzwania kontra doświadczenia funduszy pożyczkowych w nowej perspektywie finansowej – w poszukiwaniu partnerów, [in:] Alińska A. (ed.), Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Fulara J., 2013, Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014–2020, conference materials, Europejski Kongres Finansowy, Sopot, http://www.efcongress.com/sites/default/files/analizy/pekao_sa_rola_instytucji_finansowych_w_unijnej_perspektywie_finansowej_2014-2020.pdf (21.07.2014).
 • http://www.bgk.pl/fundusze-i-programy-1 (08.07.2014).
 • Ministerstwo Gospodarki, 2012, Raport z badania oceny efektywności wykorzystania RPO I JEREMIE w działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz rozwoju przedsiębiorczości, Policy & Action Group Uniconsult, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki, 2014, Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r., Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Warszawa.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014, Program Operacyjny ,,Infrastruktura i Środowisko”, Warszawa.
 • Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, 2011, Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r., Warszawa.
 • Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, 2012, Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce. Raport 2011, Warszawa.
 • Regional Policy Contribution to Sustainable Growth in Europe 2020, 2011, Brussels, 26.1.2011, COM(2011) 17 final, http://eur-lex.europa.eu (18.07.2014).
 • Regulation (EU) No. 1287/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME) (2014– 2020), Official Journal of European Union L 347 of 20 December 2013.
 • Szczepański M., 2011, Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku – wymiar wspólnotowy i krajowy. Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii finansowej w polityce spójności po 2013 r., https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/if/sw/Documents/MSzczepanski_ekspertyza_2852013.pdf (21.07.2014).
 • Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (eds.), 2013, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, PARP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5b7227d-37a6-4e5d-ac1d-77f81c80d2aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.