PL EN


2016 | 15 | 2 | 45-61
Article title

„Przegląd Sportowy” jako informator i propagator sportu kobiet w Polsce w roku olimpijskim (1936)

Content
Title variants
EN
„Przegląd Sportowy” [Sports Review] as an information magazine propagating women’s sports in Poland in the olympic year 1936
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono sport kobiet w Polsce w oparciu o czasopismo „Przegląd Sportowy” z 1936 r. Upowszechniał on sport kobiet w Polsce poprzez doniesienia, materiały i artykuły dotyczące uwarunkowań sportu kobiet, współzawodnictwa sportowego oraz osiągnięć sportowych kobiet. Kobiety niezbyt licznie uczestniczyły w strukturach organizacyjnych sportu w Polsce. W 1936 r. zakończyła działalność Międzynarodowa Federacja Sportu Kobiet. Najpowszechniej uprawianymi dyscyplinami sportu przez kobiety w Polsce w omawianym okresie były gimnastyka, gry sportowe i lekkoatletyka. Panie uprawiały również inne dziedziny sportu, m.in. kajakarstwo, łucznictwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, pływanie, saneczkarstwo, szermierkę, tenis i wioślarstwo. Największe sukcesy na arenie międzynarodowej osiągały wówczas w lekkoatletyce, łucznictwie i tenisie. Do najlepszych kobiet w sporcie należy zaliczyć: Jadwigę Jędrzejowską, Janinę Kurkowską-Spychajową, Marię Kwaśniewską, Jadwigę Wajs i Stanisławę Walasiewicz.
EN
The paper presents women’s sport in Poland in the light of „Przegląd Sportowy” [„Sports Review”] of 1936. „Sports Review” popularized women’s sport in Poland through reports, materials and articles concerning conditions for women’s sports, women’s sports competition and achievements. Only very few women participated in organization structures of sport in Poland. In 1936 the International Women’s Sports Federation ceased to exist. The most popular sports disciplines practiced by women in Poland in the discussed period were gymnastics, sports games and athletics. Women also practiced other sports disciplines, among others, canoeing, archery, skating, skiing, swimming, tobogganing, fencing, tennis and rowing. Polish women were most successful in the international arena in athletics, archery and tennis. The best women in Polish sport included: Jadwiga Jędrzejowska, Janina Kurkowska-Spychajowa, Maria Kwaśniewska, Jadwiga Wajs and Stanisława Walasiewicz.
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
References
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w latach 1921–1922 w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy”, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna” 2013, t. 12, nr 2.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce na łamach czasopisma „Przegląd Sportowy” (1923–1924), „Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie” 2014, nr 2 (71).
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w 1925 roku w świetle „Przeglądu Sportowego”, [w:] J. Kwieciński, M. Tomczak, M. Łuczak (red.), Sport i wychowanie fizyczne w badaniach naukowych. Teoria praktyce, Konin 2014.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1926), [w:] M. Zowisło, J. Kosiewicz (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych, Kraków 2015.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce na łamach czasopisma „Przegląd Sportowy” (1927), „Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie” 2014, nr 3 (72).
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy (1928), „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” 2015, nr 1–4 (25–28).
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1929), „Szkice Humanistyczne” 2015, t. 15, nr 1–2.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1931), [w:] J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza (red.), Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie, Częstochowa 2016, http://dx.doi.org/10.16926/zdwfsit.07.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w świetle pisma „Przegląd Sportowy” (1935), „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku” 2015, nr 1 (11).
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport strzelecki kobiet w Polsce w okresie międzywojennym, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna” 2012, nr XI.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sporty zimowe kobiet w Polsce w latach 1919–1939, [w:] L. Rak, E. Małolepszy (red.), Narciarstwo Polskie 1888–2008, Jasło 2009.
 • Drozdek-Małolepsza T., Stan badań nad dziejami wychowania fizycznego i sportu kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] S. Zaborniak (red.), Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, Rzeszów 2005.
 • Drozdek-Małolepsza T., Uwarunkowania rozwoju ruchu sportowego kobiet w Polsce w latach 1919–1939. Zarys problematyki, [w:] T. Drozdek-Małolepsza (red.), Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce. Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX w., t. 1, Częstochowa 2011.
 • Drozdek-Małolepsza T., Women’s Sport in Poland in the Light of „Przegląd Sportowy” [Sports Review] Magazine (1930), [w:] T. Drozdek-Małolepsza, A. Buková (red.), Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania kultury fizycznej i turystyki (Teoretickié i praktické podmienky telesnej kultúry a turistiky), Częstochowa 2015.
 • Drozdek-Małolepsza T., Women’s sport in Poland in the light of „Przegląd Sportowy” [Sports Review] magazine (1933), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna” 2015 t. 14, nr 2, http://dx.doi.org/10.16926/ kf.2015.14.17.
 • Rotkiewicz M., Rozwój sportu kobiet w Polsce okresu międzywojennego, „Sport Wyczynowy” 1979, nr 3–4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5b8e3eb-e4ee-4ca6-9c8e-05015b8453fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.