PL EN


Journal
2018 | 14 | 1 | 43-50
Article title

Design ideas of removable vehicle racking container in logistics of transport of passenger cars

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Koncepcje projektowe kontenerów z mobilnymi stojakami w logistyce transportu samochodów osobowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: There are many construction types of racks used for transport of passenger cars in standardized containers for sea and land transport. The producers of such solutions offer at present containers, which enable the transport of up to five passenger cars in one container but not always the loading space of the container is used in optimal way. Therefore researches are undertaken aiming to find solutions enabling even better use of free loading space of containers as well as to improve already existing solutions. Methods: The analysis of already existing and used solutions of methods of fastening and transport of passenger cars in containers was conducted based on literature review. Results: Based on obtained results, the desirable directions of further developing researches of innovative transport concepts were elaborated. They included two main requirements: utility for sea and land transport and in some conditions also for air transport, and the second postulate consisting in the possibility of the integration of specialized racks of changeable dimensions with the given container and their operational adaptation to the loading space of specific types of containers. Conclusions: The concept of container system for sea transport of passenger cars was proposed. This idea is based on 40’ container with ability to enlarge to the dimensions of 53’ container and simultaneously to increase the number of transported passenger cars from four to five or even six ones in one container.
PL
Wstęp: W praktyce transportowej stosuje się obecnie różnego rodzaju rozwiązania konstrukcyjne stelaży i pojemników służących do przewozu w znormalizowanych kontenerach samochodów osobowych w transporcie morskim i lądowym. Producenci tego typu rozwiązań oferują obecnie kontenery, przy pomocy których można przewozić do 5 sztuk samochodów osobowych w jednym pojemniku kontenerowym, nie zawsze jednak wykorzystujących optymalnie wolną przestrzeń ładunkową. Dlatego trwają szukania koncepcji jeszcze lepszego wykorzystania przestrzeni ładunkowej kontenerów, a także udoskonalania rozwiązań już istniejących. Metody: Na podstawie przeglądu literaturowego dokonano analizy aktualnie znajdujących się w użyciu sposób mocowania i transportu samochodów osobowych w kontenerach. Wyniki: W oparciu o uzyskane wyniki opracowano pożądane kierunki dalszych prac rozwoju innowacyjnych koncepcji transportowych, uwzględniających dwa podstawowe wymogi: użyteczność dla transportu morskiego i drogowego oraz przy pewnych warunkach również lotniczego oraz drugi postulat, polegający na możliwości integracji specjalistycznych stojaków o zmiennych gabarytach z danym kontenerem oraz ich operacyjnego przystosowywania do przestrzeni ładunkowej określonych typów kontenerów. Wnioski: Na potrzeby logistyki morskiego transportu samochodów osobowych zaproponowano koncepcje systemu kontenerowego w oparciu o kontener 40-stopowy z możliwością jego rozciągnięcia do wielkości kontenera 53-stopowego przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości transportu samochodów osobowych z czterech do pięciu, a nawet sześciu sztuk w jednym kontenerze.
Journal
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
43-50
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5c90543-ae5c-4d9b-809c-8f453f61ee94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.