PL EN


2018 | 509 | 269-281
Article title

Analiza skupień krajów Unii Europejskiej pod względem struktury statusu mieszkaniowego gospodarstw domowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu było wyznaczenie grup krajów Unii Europejskiej podobnych pod względem struktury statusu mieszkaniowego gospodarstw domowych oraz ich scharakteryzowanie pod względem PKB per capita kraju. Analiza została przeprowadzona dla roku 2016 na podstawie wyników badań EU-SILC prowadzonych przez Eurostat. Badanymi obiektami było 28 krajów UE. Dokonano wyboru wskaźników ilościowych, a następnie poddano je analizie skupień z wykorzystaniem metody Warda w celu określenia grup krajów podobnych pod względem struktury statusu mieszkaniowego gospodarstw domowych. Następnie wyodrębnione grupy państw scharakteryzowano pod względem poziomu PKB per capita według parytetu siły nabywczej. Badanie wykazało, że w UE można wyróżnić cztery grupy krajów podobnych pod względem struktury statusu mieszkaniowego gospodarstw domowych, przy czym kraje tworzące poszczególne skupienia posiadają PKB per capita na zbliżonym poziomie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5cfcefd-1b36-49ab-8186-ad5ba12d9d02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.