PL EN


2019 | 57 | 2(114) | 80-96
Article title

Ocena zależności między wizerunkiem robota a zaufaniem do robota w świetle koncepcji doliny niesamowitości, na przykładzie zawodów o wysokim prestiżu społecznym

Title variants
EN
Assessment of the Relationship Between the Image of the Robot and Trust Towards the Robot in Relation to the Concept of the Uncanny Valley by the Example of Respected Occupations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
CEL/TEZA: Głównym celem artykułu jest weryfikacja tezy o istnieniu zjawiska doliny niesamowitości w ocenie zaufania do robotów, na przykładzie robotów reprezentujących wybrane zawody o wysokim poważaniu społecznym. Sprawdzono także zależność poczucia bezpieczeństwa człowieka od rodzaju usług wykonywanych przez roboty. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Badanie przeprowadzono metodą sondażu (survey’u) na grupie celowej studentów kilku kierunków z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w którym wykorzystano kwestionariusz ankiety zawierający wizerunki robotów antropomorficznych o różnym stopniu podobieństwa do człowieka. Ocenie zaufania podlegały roboty wykonujące sześć zawodów: sprzedawca, robotnik wykwalifikowany, lekarz, pielęgniarka, profesor uczelni, księgowa. Wnioskowanie przeprowadzono na podstawie rozkładów ocen oraz testu niezależności chi-kwadrat. WYNIKI I WNIOSKI: Badanie potwierdziło istnienie zjawiska doliny niesamowitości oraz zależności między poziomem zaufania i bezpieczeństwa a rodzajem pracy wykonywanej przez robota. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Według wiedzy autora, dotychczas nie badano w Polsce zjawiska doliny niesamowitości z uwzględnieniem ról zawodowych robotów jako zmiennej niezależnej.
EN
PURPOSE/THESIS: The purpose of the article is to verify whether the ‘uncanny valley’ phenomenon arises in relation to robots in respected occupations. Additionally, the article investigates whether the sense of human security depends on the type of services to be performed by the robot. APPROACH/METHODS: The research is based on a survey conducted with a group of students from various university courses, in both humanities and sciences. The survey used a questionnaire featuring visualizations of anthropomorphic robots, whose similarity to a human being varied. The survey questioned the degree of trust towards robots in six professions: a university professor, a medical doctor, a nurse, a skilled worker, an accountant, a salesman. RESULTS AND CONCLUSIONS: The research confirmed that the ‘uncanny valley’ phenomenon does arise and that the degree of trust depends on the type of work performed by the robot. ORIGINALITY/VALUE: As far as the author is aware, the ‘uncanny valley’ phenomenon, accounting for the robots’ occupations as a changing variable, has not been studied in Poland before.
Year
Volume
57
Issue
Pages
80-96
Physical description
Dates
received
2019-07-11
revised
2019-09-30
accepted
2019-10-28
Contributors
 • Katedra Kognitywistyki, Instytut Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, tomkrus@umk.pl
References
 • Bartneck, Ch., Kanda, T., Ishiguro, H., Hagita, N. (2007). Is the Uncanny Valley an Uncanny Cliff? In: RO-MAN 2007 - The 16th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication. August 26-29, 2007, Jeju Island, South Korea, Proceedings (368-373). IEEE. 10.1109/ROMAN.2007.4415111.
 • Bartneck, Ch. Kulić, D., Croft, E., Zoghbi, S. (2008). Measurement Instruments for the Anthropomorphism, Animacy, Likeability, Perceived Intelligence, and Perceived Safety of Robots. International Journal of Social Robotics, January, 71–81.
 • Burleigh, T. J., Schoenherr, J. R., Lacroix, G. L. (2013). Does the Uncanny Valley Exist? An Empirical Test of the Relationship Between Eeriness and the Human Likeness of Digitally Created Faces. Computers in Human Behavior, 29 (3), 759–771.
 • CBOS (2013). Komunikat z badań: BS/164/2013: prestiż zawodów, oprac. A. Cybulska [online]. CBOS [11.02.2019], https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_164_13.PDF
 • Frey, C. B, Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment. How Susceptible Are Jobs to Computerisation? [online]. Oxford Martin School [13.02.2019], https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
 • Iafrate, F. (2018). Artificial Intelligence and Big Data: The Birth of a New Intelligence. London: JohnWiley & Sons.
 • Kaplan, J. (2019). Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć. Warszawa: PWN.
 • MacDorman, K. F. (2006). Subjective Ratings of Robot Video Clips for Human Likeness, Familiarity, and Eeriness: An Exploration of the Uncanny Valley. In: ICCS/CogSci-2006 Long Symposium: Toward Social Mechanisms of Android Science (pp. 26–29). July 26, 2006. Vancouver, Canada.
 • MacDorman, K. F., Chattopadhyay, D. (2016). Reducing Consistency in Human Realism Increases the Uncanny Valley Effect; Increasing Category Uncertainty Does Not. Cognition, 146, 190–205.
 • Mathur, M. B., Reichling, D. B. (2016). Navigating a Social World with Robot Partners. A Quantitative Cartography of the Uncanny Valley. Cognition, January, 22-32.
 • Mori, M. (2012). The Uncanny Valley [From the Field]. transl. K.M. MacDorman, N. Kageki. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2, 98–100.
 • Siau, K., Wang, W. (2018). Building Trust in Artificial Intelligence, Machine Learning, and Robotics. Cutter Business Technology Journal, 2, 47–53.
 • Sobczyk, M. (2012). Statystyka, Warszawa: PWN.
 • Wójcik, M. (2018a). Rozszerzona rzeczywistość w usługach informacyjnych bibliotek, Kraków: Wyd. UJ.
 • Wójcik, M. (2018b). Sztuczna inteligencja – potencjał dla procesów zarządzania informacją. Przegląd Biblioteczny, 1, 5–15.
 • Yamada, Y., Kawabe, T., Ihaya, K. (2013). Categorization Difficulty is Associated with Negative Evaluation in the “Uncanny Valley” Phenomenon. Japanese Psychological Research, 1, 20–32.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5d8d327-c434-4038-9f7c-2f48895588a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.