PL EN


2013 | 1(7) | 97-110
Article title

Social media as an effective tool for creating and building an employer brand

Authors
Content
Title variants
PL
Zastosowanie mediów społecznościowych przez pracodawców w ich działaniach marketingowych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Social media can be an effective tool for creating and building an effective image of an organisation as a trustworthy employer both inside and outside the company. The author has examined the use of social marketing channels by academic institutions. She asked about the role of this communication tool, undertaking the challenge to use social media as a tool for cross-marketing, employer experience of branding through social media. She has also examined employers’ knowledge of what and on which channels employees and “ambassadors” post about their company. Overwhelmingly, the response was obtained “no”, which shows that social media are a tool used only occasionally if at all.
PL
Media społecznościowe mogą być skutecznym narzędziem kreowania i efektywnego budowania wizerunku organizacji jako godnego zaufania pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz firmy. Autorka przeprowadziła analizę wykorzystania kanałów marketingu społecznościowego przez instytucje naukowe. Postawiła pytania dotyczące roli tego narzędzia komunikacji, podejmowania wyzwanie użycia mediów społecznościowych jako narzędzia w cross – marketingu, doświadczenia w kreowaniu marki pracodawcy poprzez media społecznościowe. Zbadała także wiedzę pracodawców na temat, co i na jakich kanałach pracownicy oraz „ambasadorzy” zamieszczają o swojej firmie. W przeważającej mierze otrzymywano odpowiedź „nie”, co pokazuje, że media społecznościowe są narzędziem używanym tylko czasem lub wcale.
Publisher
Year
Issue
Pages
97-110
Physical description
Dates
published
2013-03
Contributors
author
References
  • Washenko A., 2 universities tell us how they are using social media, "Sprout Social", October 31, 2013, http://sproutsocial.com/insights/universities-social-media/
  • Acar A.S., Polonsky M., Online social networks and insights into marketing communications, Journal of Internet Commerce, 2008, volume 6 issue 4, s. 55-72
  • Aula P., Social media, reputation risk and ambient publicity management, Strategy and Leadership, 2010, volume 38 issue 6, s. 43-49
  • Chien-Wei Chen, Integrated Marketing Communications and New Product Performance in International Markets, Journal of Global Marketing, Volume 24, Issue 5, 2011, s. 397-416
  • Cravens David W., Piercy Nigel , Strategic Marketing, McGraw-Hill Higher Education, 2008
Notes
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
EN
Available in Open Access.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5de982a-f88c-4e58-877b-adf45edbf423
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.