PL EN


2017 | 11 | 1 | 268-287
Article title

Konflikt na Wschodzie Ukrainy i aneksja Krymu – standardowym przykładem działań hybrydowych

Authors
Content
Title variants
EN
Conflict in the East Ukraine and the annexation of Crimea – a standard example of hybrid activities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konflikt hybrydowy to nowy rodzaj oddziaływania międzynarodowego, który z całą mocą ukazał się na wschodzie Ukrainy. Celem artykułu jest określenie definicji i charakteru tego konfliktu. Prezentacja ta została oparta na analizie rosyjskich działań wobec Ukrainy. Za punkt wyjścia przyjęto tezę, że działania hybrydowe to całokształt – niekiedy długofalowych – przedsięwzięć prowadzonych przez agresora w środowisku politycznym, ekonomicznym, militarnym i społecznym, w tym mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Ich celem jest osiągnięcie zamierzonych celów politycznych i strategicznych poprzez wykorzystanie różnorodnych środków nacisku, które uzależnią obiektu oddziaływania lub zmuszą go do prowadzenia polityki zbieżnej z interesami agresora.
EN
A hybrid conflict is a new way of international impact, which powerfully appeared on the east of Ukraine. The aim of the article is to specify the definition and the character of this conflict. The presentation was based on the analysis of the Russian actions against Ukraine. As the departure point it was adopted that the hybrid actions constitute a whole of undertakings, which sometimes are long-term, carried out by the aggressor in the political , economic, military and social environment, including national, ethnic and religious minorities. Their target is to achieve the planned political and strategic goals by the means of using a wide scope of pressure means, which will make the impact subject dependent or will force it to carry out the policy which is compatible with the aggressor’s interests.
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
268-287
Physical description
Contributors
author
References
 • Berzins J. (2014), Russia’s New Generation Warfare in Ukraine. Implikations for Latvian Defense Policy. National Defence Academy of Latvia. Policy Paper, nr 2.
 • Dębczak A., Pawlak C., Keplin J. (2015), Analityczny model oceny hybrydowości wspołczesnych konfliktow, Zeszyty Naukowe AON, nr 2/(99).
 • Герасимов В. (2013), Новые вызовы требуют переосмысления форм и способов ведения боевых действий, Bоенно-Промышленный Курьер, номер 8 (476), 27.02-05.03.2013 года.
 • Jean C. (2004), Geopolityka.
 • Lalpychak Ch. (1991), Independence – over 90% vote yes in referendum, Kravchuk elected president of Ukraine, The Ukrainian Weekly [online] 8.12.1991. Pobrano 04.02.2016z: http://www.ukrweekly.com/old/archive/1991/499101.shtml
 • Koncepcja udziału SZ RP w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym.
 • Pawlak C. (2017), Zrozumieć hybrydę, Przegląd Sił Zbrojnych, nr 4.
 • Pawlak C., Keplin J. (2016), Hybrydowość wyzwaniem dla bezpieczeństwa przyszłości, Biuletyn CDiS SZ, nr 2.
 • Pawlak C., Keplin J. (2016), Aneksja Krymu w kontekście działań hybrydowych, Kwartalnik Bellona, nr 3.
 • Materniak D. (2017), Perspektywy Sił Zbrojnych Ukrainy na 2017 rok. Jakie priorytety? (online). Pobrano 07.03.2017 z: http://www.defence24.pl/513785,perspektywy-sil-zbrojnych-ukrainy-na-2017-rok-jakiepriorytety
 • Mękiszak M. (2014), Doktryna Putina. Tworzenie koncepcyjnych podstaw rosyjskiej dominacji na obszarze postradzieckim, Komentarze Ośrodka Studiow Wschodnich, nr 131 z 28.03.2014.
 • Mickiewicz P. (2016), Obszar czarnomorski i Morze Środziemne w polityce Rosji, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, vol. 10 nr 1.
 • Niedzielski D. (2016) ,Zagrożenia hybrydowe. Podstawowe informacje i zdolności Sił Zbrojnych RP, Kwartalnik Bellona, nr 2 (685).
 • Potocki M. (2015), Żołnierze, naukowcy, bezrobotni... Cała prawda o cyborgach z Doniecka 22.01.2015 r. Pobrano 07.3.2017 z: http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/481034,cyborgi-z-doniecka-ustapililotniska-bohaterowie-ukrainy.html
 • Racz A. (2105), Russia’s Hybrid War in Ukraine. Breaking the Enemy’s Ability to Resist, The Finnish Institute of International Affairs, 2015nr. 45.
 • Regina-Zacharski J. (2015), Ukraina 2014–2015: Wojna (nie)hybrydowa, Zeszyty Naukowe AON nr 3(100), Warszawa.
 • Rosja wzmacnia wojska na Krymie. [online], 17.09.2014. Pobrano 30.01.2016 z: http://www.defence24.pl/126004,rosja-wzmacnia-wojska-na-krymie
 • Środki aktywne jako niemilitarne zagrożenia dla Polski. Warszawa 28.02.2017 r. Pobrano 10.01.2016 z: http://wyborcza.pl/1,91446,15533473,
 • Siły Zbrojne Ukrainy. Stan na połowę 2015 r. http://www. nowastrategia.org.pl/sily-zbrojne-ukrainy/ [dostęp: 05.02.2016].
 • Ukraina razem czy osobno? [online], 29.11.2004 http://www.psz.pl/162-wschod/ukraina-razem-czy-osobno [dostęp: 02.02.2016]
 • Ukraine Military Strength. GFP Power Index rating. Pobrano 05.02.2016, z: http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=Ukraine
 • Ukraińskie jednostki ochotnicze. Pobrano 03.01.2017, z: https://obronanarodowa.pl/forum/viewtopic/topic/521 publikacja 20-06-2015
 • Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року (ukr.). cvk.gov.ua, 8 listopada 2012.
 • Wojsko i służby przechodzą na stronę separatystow. Kto zatrzyma Rosję na wschodzie Ukrainy? [online] 14.04.2014 r. Pobrano 05.02.2017, z: http://www.defence24.pl/75831,wojsko-i-sluzby-przechodza-nastrone-separatystow-kto-zatrzyma-rosje-na-wschodzie-ukrainy
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8848
ISSN
2450-3436
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5e17565-88b6-4092-8d13-742da70aa58f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.