Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 64-86

Article title

Powrót „Dziadów”, czyli dwa teatry

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Szkic Jacka Kopcińskiego jest poświęcony nowym realizacjom Dziadów Adama Mickiewicza we współczesnym teatrze polskim. Autor zestawia ze sobą spektakle dwóch awangardowych reżyserów młodszego pokolenia: Michała Zadary i Pawła Passiniego, a także analizuje wywiady udzielone przez obu twórców. Celem szkicu jest rekonstrukcja artystycznej świadomości reżyserów, którzy konfrontują się z najważniejszym polskim dziełem dramatycznym. Rekonstrukcja ta prowadzi do ukazania dwóch strategii interpretacyjnych, które odpowiadają odmiennym kierunkom rozwoju polskiego teatru współczesnego. Zadara inscenizuje cały tekst dramatu, ale zniekształca jego sensy, żeby zbudować krytyczny dystans wobec mitów romantycznych. Natomiast Paweł Passini dokonuje adaptacji dramatu, ale podąża za jego metafizycznym znaczeniem i wystawia go jak obrzęd w zgodzie z ideą romantyczną. Spektakl Zadary autor umieszcza w nurcie teatru krytycznego, natomiast przedstawienie Passiniego odczytuje jako propozycję alternatywną, którą nazywa teatrem wspólnoty wyobrażonej. Kontekstem dla tych rozważań jest jubileusz 250. rocznicy powstania Teatru Narodowego i teatru publicznego w Polsce.

Year

Issue

2

Pages

64-86

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

References

  • Benedith Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Znak, Kraków 1997.
  • Jarosław Cymerman, Dziady skrwawionych ziem, „Teatr” 2016, nr 1.
  • Teksty zebrane. Grotowski, red. A. Adamiecka-Sitek et al., Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
  • Jürgen Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnik, M. Łukasiewicz, PWN, Warszawa 2007.
  • Jolanta Kowalska, Ars moriendi, „Teatr” 2015, nr 6.
  • Dariusz Kosiński, Teatr publiczny – azyl pod napięciem www. 250teatr. pl/idea,teatr_publiczny_azyl_pod_napieciem.html [data dostępu: 24.10.15]. Dariusz Kosiński, Rok teatru ważnego, www.250teatr.pl/teksty,41,rok_te-
  • atru_waznego.html [data dostępu: 24.10.15].
  • Dariusz Kosiński, Teatra polskie. Historie, PWN, Warszawa 2010. Małgorzata i Marek Piekutowie, Fluctuat nec mergitur, „Teatr” 2015, nr 5. Anne Ubersfeld, Czytanie dramatu I, tłum. J. Żurowska, PWN, Warszawa
  • 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a5e57ec6-5795-49f4-8ecd-5f519246e0f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.