PL EN


2013 | 2 | 2 | 377-389
Article title

Wartość rezydualna w ocenie efektywności inwestycji (z doświadczeń wybranych banków spółdzielczych)

Content
Title variants
EN
Resident value in estimation of investment effectiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania jest ustalenie, w jakim stopniu wartość rezydualna wpływa na ocenę efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Aby zrealizować postawiony cel sformułowano następujące pytania: w jaki sposób wyznaczono wartość rezydualną w konkretnych przypadkach? jaka jest relacja wartości rezydualnej do nakładów inwestycyjnych? jaka jest relacja wartości rezydualnej do NPV. Badanie przeprowadzono na próbie 83 wniosków MSP o kredyty inwestycyjne składanych w latach 2010-2011. Wyniki badania wskazują, że wartość rezydualna istotnie wpływa na ocenę efektywności inwestycji, stanowi ona 13% wobec nakładów inwestycyjnych i 15% w relacji do NPV, a najczęściej stosowaną metodą ustalania ceny sprzedaży przedmiotu inwestycji jest metoda porównawcza.
Keywords
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
377-389
Physical description
Contributors
  • Dr, Wydział Finansów i Bankowości, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, artur.stefanski@wsb.poznan.pl
References
  • 1. Czarnek J. (2010), Ocena efektywności i jej elementy, w: Efektywność projektów inwestycyjnych, Czarnek J. (red.), TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
  • 2. Panfil M. (2011), Wartość końcowa a wartość przedsiębiorstwa w modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Wycena KGHM Polska Miedź S.A. w raportach domów maklerskich z okresu 14.02.2008-12.01.2011, w: Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Zarzecki D. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 37, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  • 3. Rogowski W. (2006), Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5edae8d-a297-4e4a-81eb-4b2072f45ca9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.