Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2 | 1 | 295-305

Article title

Intertekstualność jako forma dialogu międzykulturowego

Authors

Content

Title variants

SL
Intertekstualnost v vlogi medkulturnega dialoga
EN
Intertextuality as a way of cultural dialogue

Languages of publication

PL

Abstracts

SL
Literarna besedila, ki se (zaradi svoje intertekstualnosti) navezujejo na druga besedila, značilna samo za literarno tradicijo in kulturo originala, veljajo za prevajalca kot posebna vrsta translatorske problematike in resni praktični problem. Članek obravnava to tematiko na primeru pesmi "Urszula Kochanowska" (poljskega avtorja Bolesława Leśmiana) v prevodu Toneta Pretnarja. Intertekstualni elementi, ki so prisotni v originalu, ustvarjajo dialog z literarno tradicijo in sprejemno kulturo, ker v tujem/drugem kontekstu pridobivajo drugačno, novo interpretacijsko vlogo, funkcinirajo drugače in imajo drugačno vrednost.
EN
The artistic texts which as a part of the intertextuality phenomena refer to other texts, known only in the native literary tradition and culture of the original text, present an enormous challenge for the translator ( in this article the deliberations on this subject are illustrated by the work of Bolesław Leśmian titled "Urszula Kochanowska" in a Slovenian translation of Tone Pretnar). The intertexual elements go into a dialogue with a literary translation and a target culture because in a foreign context they function differently. However, they always have enriching value (at least from the cognitive perspective).

Year

Volume

2

Issue

1

Pages

295-305

Physical description

Dates

published
2011-01-01

Contributors

 • Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski

References

 • Balcerzan, Edward. Literatura z literatury. Katowice: Śląsk, 1998.
 • Fast, Piotr. „O granicach przekładalności.” Przekład artystyczny. T. 1: Problemy teorii i krytyki. Red. Piotr Fast. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991.
 • Głowiński, Michał. Poetyka i okolice. Warszawa: PWN, 1992.
 • Hejwowski, Krzysztof. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN, 2007.
 • Heydel, Magda. „Jak tłumaczyć intertekstualność.” Między oryginałem a przekładem. T. 1. Czy istnieje teoria przekładu? Red. Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Maria Filipowicz-Rudek. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1995.
 • Kos, Janko. Književnost. Maribor: Založba Obzorja, 1991.
 • Legeżyńska, Anna. Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa: PWN, 1986.
 • Majkiewicz Anna. Intertekstualność — implikacje dla teorii przekładu: wczesna proza Elfriede Jelinek. Warszawa: PWN, 2008.
 • Pisarska, Alicja, Teresa Tomaszkiewicz. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1996.
 • Tokarz, Bożena. Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. Katowice: Śląsk, 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9417

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a5f48e7d-5ee7-428d-9462-ff583384d5ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.