PL EN


2010 | 22 | 105-120
Article title

Miłość do Europy: między polityką, dyskursem publicznym i życiem codziennym

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The love of Europe: between politics, public discourse and everyday life
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem tego eseju jest użycie metafory „miłości do Europy” w polskim dyskursie publicznym ostatnich dwóch dekad. Staram się odpowiedzieć na pytania, jakie funkcje ta metafora pełni, jakie nadaje rozumienia pojęciu Europa, jakie przypada jej miejsce w kontekście historycznym i politycznym. Aby ukazać wielość konkretyzacji „miłości do Europy”, przeprowadzam analizę semiotyczną, zwracając uwagę na opozycje „męskie/żeńskie”, „bogate/biedne”, „rozwinięte/zacofane”, „centralne/peryferyjne”. Esej ma na celu prezentację wybranych kulturowych rozumień pojęć „Europa” i „europejskość” w polskim dyskursie publicznym.
EN
The meanings and functions of the “love of Europe” metaphor in Polish public discourse of the last two decades is the central subject of this essay. They are discerned by placing this metaphor in political and historical context. The author uses semiotic analysis especially the oppositions “male/female”, “rich/poor”, “developed/backward” and “central/peripheral” in order to expose the multiple levels of the “love of Europe” figure. The essay aims at demonstrating the selected cultural meanings of the notions “Europe” and “Europeanness” in Polish public discourse.
Year
Volume
22
Pages
105-120
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
References
 • Abélès Marc, Irène Bellier, Maryon McDonald, 1993, An Anthropological Approach to the European Commission, Brussels: European Commission.
 • Ahmed Sara, 2004, Cultural Politics of Emotion, London: Routledge.
 • Bartmiński Jerzy (red.), 1993, Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Bartmiński Jerzy (red.), 2006, Język – wartości – polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bartmiński Jerzy, 2007, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bauman Zygmunt, 2003, Liquid Love, London: Blackwell–Polity Press.
 • de Beaugrande Robert-Alain, Wolfgang U. Dressler, 1990, Wstęp do lingwistyki tekstu, Warszawa: PWN.
 • Bellier Irène, Thomas Wilson, 2000, Building, Imagining and Experiencing Europe: Institutions and Identities in the European Union, [w:] An Anthropology of the European Union. Building, Imagining and Experiencing New Europe, red. Irène Bellier, Thomas Wilson, Oxford–New York: Berg, s. 1–30.
 • Bellier Irene (red.) 2007, Images of Europe. The Cultural Patterns of European Enlargements, CultPat Project, DVD.
 • Blumler Jay G., Dennis Kavanagh, 1999, The Third Age of Political Communication: Influences and Features, ,,Political Communication” 16, s. 209–230.
 • Bourdieu Pierre, 2001, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, Kraków: Universitas.
 • Checkel Jeffrey T., Peter J. Katzenstein, 2008, European Identity, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Delanty Gerard, 1995, Inventing Europe: Idea, Identity, Reality, London: Macmillan.
 • Delanty Gerard, Paul R. Jones, 2000, Identity and Architecture, ,,European Journal of Social Theory” 5 (4), s. 453–466.
 • van Dijk Teun A. (red.), 2001, Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Duranti Alessandro, Charles Goodwin (red.), 1992, Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Favell Adrian, 2005, Europe’s Identity Problem, ,,West European Politics” 28 (5), s. 1109--1116.
 • Fromm Erich, 2005, O sztuce miłości, Poznań: Rebis.
 • Galasiński Dariusz, Aleksandra Galasińska, 2007, Lost in Communism, Lost in Migration: Narratives of post--1989 Polish Migrant Experience, „Journal of Multicultural Discourses” nr 2(1), s. 47–62.
 • Horolets Anna, 2006, Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym, Kraków: Universitas.
 • Jedlicki Jerzy, 1999, A Suburb of Europe. Nineteenth-Century Polish Approaches to Western Civilization, Budapest: Central European University Press.
 • Konecki Krzysztof, 2003, Odczarowanie świata dotyczy także miłości, [w:] Praca -- gospodarka -- społeczeństwo, red. Kazimierz Doktór, Krzysztof Konecki, Wiesława Warzywoda-Kruszyńska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kopaliński Władysław, 2002, Leksykon wątków miłosnych, Warszawa: Muza.
 • Levi-Strauss Claude, 2008, Antropologia strukturalna, Warszawa: Aletheia.
 • Luhmann Niklas, 2003, Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, Warszawa: Scholar.
 • Macdonald Sharon, 2000, Historical Consciousness ‘From Below’. Anthropological Reflections, [w:] Approaches to European Historical Consciousness. Reflections and Provocations, red. Sharon Macdonald, Hamburg: Koerber Stiftung.
 • Malmborg Michael af, Bo Strath (red.), 2002, The Meaning of Europe. Variety and Contention within and Among Nations, Oxford: Berg.
 • Mikkeli Heikki, 1998, Europe as an Idea and Identity, London: Macmillan.
 • Miłosz Czesław, 1990, Rodzinna Europa, Warszawa: Czytelnik.
 • Ortega y Gasset Jose, 1989, Szkice o miłości, Warszawa: Czytelnik.
 • Pagden Anthony (red.), 2002, The Idea of Europe. From Antiquity to the European Union, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Passerini Luisa, 1999, Europe in Love, Love in Europe, London: Tauris.
 • Passerini Luisa, 2002, From Ironies of Identity to Identity of Irony, [w:] The Idea of Europe. From Antiquity to the European Union, red. Anthony Pagden, Cambridge: Cambridge University Press, s. 191–208.
 • Passerini Luisa, 2004, Europe of Love: Re-centering Intercultural Affairs, ,,European Review of History” 11 (2), s. 171–184.
 • Postman Neil, 2002, Zabawić się na śmierć, Warszawa: Muza.
 • Stasiuk Andrzej, Jurij Andruchowycz, 2007, Moja Europa, Warszawa: Czarne.
 • de Rougemont Denis, 1999, Miłość a świat kultury zachodniej, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Scheler Max, 1998, Ordo amoris, [w:] O miłości. Antologia, red. Marian Grabowski, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 15–47.
 • Shore Cris, 2000, Building Europe. The Cultural Politics of the European Integration, London: Routledge.
 • Starczewska Krystyna, 1975, Wzory miłości w kulturze zachodniej, Warszawa: PWN.
 • Syska Olga, Michał Pręgowski, 2006, Polska w Unii Europejskiej: dyskurs elit a dyskurs potoczny, [w:] Europa w polskich dyskursach, red. Anna Horolets, Toruń: Adam Marszałek, s. 163–172.
 • Tazbir Janusz, 1998, W pogoni za Europą, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Törnquist-Plewa Barbara, 2002, The Complex of an Unwanted Child: The Meaning of Europe in Polish Discourse, [w:] The Meaning of Europe. Variety and Contention within and Among Nations, red. Michael af Malmborg, Bo Stråth, Oxford–New York: Berg, s. 215–242.
 • Ugrešić Dubravka, 1997, W dobrych domach o tym się nie mówi, „Arkusz” 12.
 • Wierzbicka Anna, 2007, Słowa-klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Żuk Grzegorz, 2004, Polska i Unia Europejska w tekstach humorystycznych, „Etnolingwistyka”, 16, s. 149–172.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5f8f982-2a57-44d3-a66d-bf413948e82f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.