PL EN


2011 | 8 | 69-86 (9)
Article title

PARTNERZY SPOŁECZNI W NOWYCH MODELACH RZĄDZENIA NA PRZYKŁADZIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO (2004–2006)

Content
Title variants
EN
SOCIAL PARTNERS AND NEW MODES OF GOVERNANCE: THE CASE OF INTEGRATED PROGRAMME OF REGIONAL DEVELOPMENT (2004–2006)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
8
Pages
69-86 (9)
Physical description
Contributors
  • Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Bojarski L., 2005, W Urzędzie Marszałkowskim przyklepano skandaliczny podział pieniędzy z UE, „Rzeczpospolita”, 22.04.2005 (28 XII 2008, http://miasta.gazeta. pl/poznan/1,36037,2670784.html).Börzel T.A., Guttenbrunner S., Seper S., 2005, Conceptualizing New Modes of Gover- nance in EU Enlargement (29 XII 2008 http://www.eu-newgov.org/ data-base/DELIV/D12D01_Conceptualizing_NMG_in_EU-Enlargement.PDF).Chodor J., 2005, Raport z monitoringu działalności przedstawicieli organizacji poza-rządowych w Komitetach Monitorujących i Sterujących, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa.Czartoryska M., Wejcman Z., 2006, Jak skutecznie działać w komitecie monitorującym ZPORR 2004–2006. Poradnik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.Dworakowska A. i in., 2007, Przejrzyste fundusze strukturalne, Instytut Ekonomii Środowiska, CEE Watch, Fundacja Batorego, Warszawa.Dyrektywa Komisji Europejskiej EC 1260/1999 (EC 1260/1999: COUNCIL REGU-LATION (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds).Gąsior-Niemiec A., 2007, The Role of Social Partners in the Programming, Manage-ment and Evaluation of the European Regional Development Fund in Poland [w:] Social Policy and Regional Development, red. J. Šipić, Friedrich Ebert Stiftung, The Institute of Economics, Zagreb.RKM, 2005a, Analiza aktywności członków Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki (oprac. J. Chodor).RKM, 2005b, Analiza aktywności członków Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki (oprac. J. Chodor).RKM, 2005c, Analiza aktywności członków Świętokrzyskiego Komitetu Monitorujące-go Kontrakt Wojewódzki (oprac. J. Chodor).RKM, 2005d, Analiza aktywności członków Wielkopolskiego Komitetu Monitorujące-go Kontrakt Wojewódzki (oprac. J. Chodor).RKS, 2005a, Analiza aktywności członków Mazowieckiego Komitetu Sterującego (oprac. J. Chodor).RKS, 2005b, Analiza aktywności członków Podlaskiego Komitetu Sterującego (oprac. J. Chodor).RKS, 2005c, Analiza aktywności członków Świętokrzyskiego Komitetu Sterującego (oprac. J. Chodor).RKS, 2005d, Analiza aktywności członków Wielkopolskiego Komitetu Sterującego (oprac. J. Chodor).Skotnicka-Illasiewicz E. (z zespołem), 2006, Polityka regionalna UE jako element strategii rozwoju lokalnego i regionalnego (raport), MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, DzU nr 116, poz. 1206.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5fe1aec-ffe5-4976-9e7f-d5decc3e8857
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.