PL EN


2020 | 1(236) | 73-104
Article title

Społeczne zróżnicowanie gustu muzycznego

Content
Title variants
EN
Social Differentiation in Musical Taste
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Socjologiczne rozumienie związku między pozycją społeczną a gustem muzycznym zostało zakwestionowane za sprawą dyskusji o wszystkożerności. Biorąc ją za cel, dowodzimy, iż badanie zakresu muzycznych upodobań jest co najmniej tak samo ważne, jak badanie tego, co ludzie preferują i w jaki sposób. Lubienie tych samych rzeczy niekoniecznie oznacza zanik różnic klasowych, bo ten sam obiekt może być różnie przyswajany. Opierając się na wywiadach ilościowych i jakościowych z osobami ulokowanymi na różnych klasowych pozycjach w strukturze Wrocławia pokazujemy różnice w liczbie rodzajów cenionej muzyki pomiędzy różnymi kategoriami zawodowymi, testując tezę o wszystkożerności. Następnie zajmujemy się tym, czy różne gatunki muzyczne tworzą konkretne wzory. Dochodzimy do wniosku, że różnice w szerokości gustu nie są jedynymi czy też najważniejszymi różnicami występującymi pomiędzy grupami statusowymi. Znaczące są także typy gustu muzycznego, muzyczne orientacje (na innych ludzi lub na relaks) oraz sposoby życia z muzyką.
EN
The sociological understanding of the relationship between social position and taste in music has been profoundly challenged by the debate about omnivorousness. Focusing on it we argue that empirically investigating the range of musical likes is at least as important as investigating what people prefer and how. Liking the same things does not necessarily indicate that class differences wane, as a given object can be appropriated in different ways. Drawing on both quantitative and qualitative interviews with the individuals located in different class position in Wrocław, one of the largest Polish cities, we show differences between occupational categories in the number of appreciated genres. Next, we address the question of the extent to which different genres cluster into specific patterns. We conclude that a difference in the breadth of tastes is neither the singular nor the most salient possible difference in taste between status groups. What matters, too, are musical taste patterns, musical orientations (towards other people or towards relaxation) and ways of living with music.
Year
Issue
Pages
73-104
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
author
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Atkinson, Will. 2011. The Context and Genesis of Musical Tastes: Omnivorousness Debunked, Bourdieu Buttressed. Poetics, 39, 3: 169–86. DOI: 10.1016/j.poetic.2011.03.002.
 • Bauman, Zygmunt. 1995. Wolność. Przekład J. Tokarska-Bakir. Kraków: Znak.
 • Bourdieu, Pierre. 1995. Sociology in Question. London: Sage Publications.
 • Bourdieu, Pierre. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Przekład P. Biłos. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bourdieu, Pierre. 2009. Rozum praktyczny. O teorii działania. Przekład J. Stryczyk. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bryson, Bethany. 1996. ‘Anything But Heavy Metal’: Symbolic Exclusion and Musical Dislikes. American Sociological Review, 61, 5: 884–99. DOI: 10.2307/2096459.
 • Calhoun, Craig. 2008. Cosmopolitanism in the Modern Social imaginary. Dædalus, 137, 3: 105–14. DOI: 10.1162/daed.2008.137.3.105.
 • Cebula, Michał. 2013a. Społeczne uwarunkowania gustów i praktyk konsumpcyjnych. Zbieżność pozycji społecznych i stylów życia czy autonomizacja kultury? Studia Socjologiczne, 2, 209: 97–125.
 • Cebula, Michał. 2013b. Współczesne formy kulturowych zróżnicowań. Przypadek „wszystkożerności”. Forum Socjologiczne, 4: 111–31.
 • Cebula, Michał. 2019. Beyond Social Class and Status. The Network embeddedness of Music Consumption. Przegląd Socjologiczny, 68, 2: 81–105. DOI: 10.26485/ PS/2019/68.2/4.
 • Chan, Tak W., John H. Goldthorpe. 2007. Social Stratification and Cultural Consumption: Music in England. European Sociological Review, 23, 1: 1–19. DOI: 10.1093/esr/jcl01.
 • Coulangeon, Philippe. 2015. Social Mobility and Musical Tastes: a Reappraisal of the Social Meaning of Taste Eclecticism. Poetics, 51: 54–68. DOI: 10.1016/j.poetic.2015.05.002.
 • Coulangeon, Philippe, Yannick Lemel. 2007. Is ‘Distinction’ Really Outdated? Questioning the Meaning of the Omnivorization of Musical Taste in Contemporary France. Poetics, 35, 2–3: 93–11. DOI: 10.1016/j.poetic.2007.03.006.
 • DeNora, Tia. 1999. Music as a Technology of the Self. Poetics, 27, 1: 31–56. DOI: 10.1016/S0304-422X(99)00017-0.
 • DeNora, Tia. 2000. Music and Everyday Life. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511489433.
 • DiMaggio, Paul. 1987. Classification in art. American Sociological Review, 52, 4: 440 – 455. DOI: 10.2307/2095290.
 • Domański, Henryk, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński. 2007. Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Domański, Henryk. 2017. Omnivorism of eating and „Highbrow – Lowbrow” Distinction: Cultural Stratification in Poland. Polish Sociological Review, 3, 199: 299–314.
 • Erickson, Bonnie H. 1996. Culture, Class, and Connections. American Journal of Sociology,102, 1: 217–51.
 • Gdula, Maciej, Przemysław Sadura. 2012a. Wstęp. W: M. Gdula, P. Sadura, red. Style życia i porządek klasowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 7–12.
 • Gdula, Maciej, Przemysław Sadura. 2012b. Style życia jako rywalizujące uniwersalności. W: M. Gdula, P. Sadura, red. Style życia i porządek klasowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 5–70.
 • Grodny, Seweryn, Jerzy Gruszka, Kamil Łuczaj. 2013. O zawężeniu wyższego gustu estetycznego. analiza zjawiska wszystkożerności kulturowej w Polsce. Studia Socjologiczne, 2, 209: 127–48.
 • Growiec, Katarzyna. 2015. Ile szczęścia dają nam inni ludzie? Więzi społeczne a dobrostan psychiczny. Warszawa: WN PWN.
 • Holt, Douglas B. 1998. Does Cultural Capital Structure American Consumption? Journal of Consumer Research, 25, 1: 1–25. DOI: 10.1086/209523.
 • Igarashi, Hiroki, Hiro Saito. 2014. Cosmopolitanism as Cultural Capital: Exploring the Intersection of Globalization, Education and Stratification. Cultural Sociology, 8, 3: 222–39. DOI: 10.1177/1749975514523935.
 • Jabłońska, Barbara. 2018. O społecznym charakterze muzyki. Szkic socjologiczny. Pogranicze. Studia Społeczne, XXXIV: 113–28. DOI: 10.15290/pss.2018.34.07.
 • Jarness, Vegard. 2015. Modes of Consumption: From ‘What’ to ‘How’ in Cultural Stratification Research. Poetics, 53: 65–79. DOI: 10.1016/j.poetic.2015.08.002.
 • Kane, Danielle. 2004. A Network Approach to the Puzzle of Women’s Cultural Participation. Poetics, 32, 2: 105–27. DOI: 10.1016/j.poetic.2004.02.003.
 • Lahire, Bernard. 2008. The Individual and the Mixing of Genres: Cultural Dissonance and Self-distinction. Poetics, 36, 2–3: 166–188. DOI: 10.1016/j.poetic.2008.02.001.
 • Lizardo, Omar, Sara Skiles. 2012. Reconceptualizing and Theorizing ‘Omnivorousness’. Genetic and Relational Mechanisms. Sociological Theory, 30, 4: 263–82. DOI: 10.1177/0735275112466999.
 • Lizardo, Omar, Sara Skiles. 2015. Musical Taste and Patterns of Symbolic Exclusion in the United States 1993–2012: Generational Dynamics of Differentiation and Continuity. Poetics, 53: 9–21. DOI: 10.1016/j.poetic.2015.08.003.
 • Lizardo, Omar. 2006. How Cultural Tastes Shape Personal Networks. American Sociological Review, 71, 5: 778–807. DOI: 10.1177/000312240607100504.
 • Mark, Noah. 1998. Birds of a Feather Sing Together. Social Forces, 77, 2: 453–85. DOI: 10.2307/3005535.
 • Pabjan, Barbara. 2009. Recepcja postaci i twórczości Chopina we współczesnym społeczeństwie polskim. W: M. Gołąb, red. Chopin w kulturze polskiej. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 69–113.
 • Peterson, Richard A., Albert Simkus. 1992. How Musical Tastes Mark Occupational Status Groups. W: M. Lamont, M. Fournier, eds. Cultivating Differences: Symbolic Boundaries and the Making of Inequality. Chicago: University of Chicago Press, 152–186.
 • Peterson, Richard A. 2005. Problems in Comparative Research: The Example of Omnivorousness. Poetics, 33, 5–6: 257–82. DOI: 10.1016/j.poetic.2005.10.002.
 • Peterson, Richard A., Roger M. Kern. 1996. Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore. American Sociological Review, 61, 5: 900–907. DOI: 10.2307/2096460.
 • Prieur, Annick, Mike Savage. 2013. Emerging Forms of Cultural Capital. European Societies, 15, 2: 246–167. DOI: 10.1080/14616696.2012.748930.
 • Prior, Nick. 2013. Bourdieu and the Sociology of Music Consumption: a Critical Assessment of Recent Developments. Sociology Compass, 7, 3: 181–93. DOI: 10.1111/soc4.12020.
 • Puetz, Kyle. 2015. Consumer Culture, Taste Preferences, and Social Network Formation. Sociology Compass, 9, 6: 438 – 49. DOI: 10.1111/soc4.12265.
 • Relish, Michael. 1997. It’s Not all Education: Network Measures as Sources of Cultural Competency. Poetics, 25, 2 – 3: 121–39. DOI: 10.1016/S0304-422X(97)00011-9.
 • Roy, William G., Timothy J. Dowd. 2010. What is Sociological about Music? Annual Review of Sociology, 36: 183–203. DOI: 10.1146/annurev.soc.012809.102618.
 • Van Eijck, Koen. 2001. Social Differentiation in Musical Taste Patterns. Social Forces, 79, 3: 1163–84. DOI: 10.1353/sof.2001.0017.
 • Warde, Alan, Lydia Martens, Wendy Olsen. 1999. Consumption and the Problem of Variety: Cultural Omnivorousness, Social Distinction and Dining Out. Sociology, 33, 2: 105–27. DOI: 10.1177/S0038038599000061.
 • Willis, Paul. 2012. Teoria społecznego znaczenia muzyki popularnej. W: M. Wróblewski, red. Antologia tekstów szkoły z Birmingham. Toruń: WN Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 171–212.
 • Wyrzykowska, Katarzyna M. 2017. Muzyka, młodzież i styl życia. O uczestnictwie w kulturze muzycznej warszawskiej młodzieży. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a602a062-fdc3-41b0-8172-75903c4ef84f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.