PL EN


2014 | 14/1 | 57-73
Article title

EIGE jako przykład działalności wspierającej równe traktowanie kobiet i mężczyzn w UE

Content
Title variants
EN
EIGE as an example of activity supporting equal treatment of women and men in the EU
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Agencje UE zostały ustanowione po to, aby dostarczać specjalistycznej wiedzy, i poprzez stworzenie prawnego, technicznego bądź naukowego zaplecza – pomagać instytucjom UE w podejmowaniu właściwych decyzji. Artykuł podejmuje kwestię roli, jaką pełni jedna z nich (Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn) w odniesieniu do realizacji koncepcji równego traktowania. Prezentuje on zarówno genezę i kontekst funkcjonowania EIGE, jak również charakteryzuje płaszczyzny bieżącej działalności agencji, ze wskazaniem na konkretne jej rezultaty (ze szczególnym uwzględnieniem raportów i baz danych), które w istotny sposób wesprzeć mogą UE oraz zrzeszone w niej państwa w wysiłkach na rzecz osiągnięcia faktycznego wymiaru równości płci.
EN
The EU agencies were set up to provide expertise and - by delivering legal, technical or scientific back-up - help the EU institutions make the right decisions. The purpose of the article is to find out what kind of role plays one of the EU agencies (European Institute for Gender Equality) in relation to the idea of equal treatment. It presents both: the origins and context of the functioning of EIGE, as well as its areas of current activity, showing concrete results of its actions (in particular the reports and databases), which can significantly support the EU and Member States to achieve real gender equality dimension.
Year
Volume
Pages
57-73
Physical description
Contributors
References
  • Górka M., Instytucje i organy Unii Europejskiej, [w:] A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek (red.), Instytucjei porządek prawny UE, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a60e0a5b-8fd5-42d6-8604-3259a745de38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.