PL EN


2014 | 103 | 67-85
Article title

Wzrost znaczenia opakowań w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw

Title variants
EN
Wzrost znaczenia opakowań w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu zwrócono uwagę na istotny aspekt znaczenia opakowania i jego roli w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw. Pierwszy kontakt konsumenta z produktem wystę- puje najczęściej poprzez opakowanie. Walory opakowania często decydują o zainteresowaniu produktem. Opakowanie dawniej było rozumiane tradycyjnie jako środek zabezpieczający produkt w procesie dystrybucji, transportu czy magazynowania; obecnie staje się coraz częściej skutecznym sposobem komunikowania się firmy z otoczeniem. Zmiana funkcji opakowania wiąże się ze wzrostem znaczenia sprzedaży samoobsługowej, a także rozwojem handlu detalicznego. Klient kupuje bardzo często „oczami”, co oznacza, że instynktownie sięga po produkt, który jest estetycznie opakowany i wygodny w konsumpcji. Dlatego też obecnie opakowanie powinno być tak zaprojektowane, aby działało na psychikę kupują- cego, zmuszając go do świadomego bądź podświadomego wyboru określonego produktu. Przy projektowaniu opakowań coraz bardziej istotną rolę odgrywa funkcja informacyjno-promocyjna opakowań. Właściwe ukształtowanie opakowania produktu stanowi integralną część strategii marketingowej, może też przyczynić się do wzrostu konkurencyjności produktu i zainteresowania się nim nabywców.
EN
The paper highlights the important aspect of the significance of packaging and its role in the enterprise communication market. The first contact of the consumer with the product usually occurs through the packaging. Qualities of packaging often determine the interest in product. Formerly packaging was traditionally understood as a means to protect the product in the process of distribution, transport or storage; now it becomes more and more effective for the company to communicate with the environment. Changing the function of packaging is associated with the increase in importance of self-service, as well as retail development. The customer very often buys with his/her "eyes", which means that he/she instinctively reaches for the product which is aesthetically packed and easy to consume. Therefore, the current package should be designed to act on the psyche of the buyer, forcing him to a conscious or subconscious choice of a specific product. When designing packaging an increasingly important role is played by the function of information and promotional packaging. The proper configuration of product packaging is an integral part of your market strategy, it can also contribute to the competitiveness of the product, and interest in the buyer
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
References
 • Akcja Pro-test nr 9(102), wrzesień 2010.
 • Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
 • Czaja N., Inteligentne opakowania, http://opakowania.com.pl/Wiadomo%C5%9Bci/Inteligentne-opakowania-26137.html
 • Garbarski L., Rutkowski J., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnejfirmy, Wyd. PWN, Warszawa 2008
 • Garczarczyk J., Michalak A., Perenc J. (red.), Podstawy marketingu, Wyd. WyższaSzkoła Biznesu, Gorzów Wielkopolski 2001.
 • Hajdas M., Sobocińska M., Kłeczek R., Kreacja w reklamie, Wolters Kluwer business,Kraków 2008.
 • Hales C.F., Opakowanie jako instrument marketingu, PWE, Warszawa 1999.
 • http://nt.interia.pl/raport-medycyna-przyszlosci/medycyna/news-to-opakowaniesamo-zmieni-barwe-gdy-lek-sie-przeterminuje,nId,1011127[13.06.2014]
 • http://opakowania.com.pl/Wiadomo%C5%9Bci/%C5%9Awiec%C4%85ce-butelki-25992.html[01.06.2014]
 • http://projektowanie-graficzne.pl/dobre-rady/projekty-najlepszych-opakowan.html[05.06. 2014]
 • http://urodaizdrowie.pl/czy-i-ty-zwracasz-uwage-na-opakowanie [25.06.2014]
 • http://wiadomosci.onet.pl/prasa/downsizing-czyli-mniej-wodki-w-wodce/ply1c[03.05.2014]
 • http://www.blog.mediafun.pl/foto/2007-09/prokreacja.pdf [03.06.2014]
 • http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=386 [03.03.2014]
 • http://www.plastech.pl/wiadomosci/Aromatyczne-opakowania-napojowPepsi,n7867[13.06.2014]
 • http://www.plastech.pl/wiadomosci/Downsizing-czyli-manipulacja-opakowaniamikomentarz,n5187?p=2[21.05.2014]
 • http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/ekspert-innowacyjne-i-inteligentne-opakowania-do-zywnosci-przyszloscia-rynku,81360.html[03.06.2014]
 • http://www.stopmanipulacji.info/downsizing-czyli-manipulacja-zawartoscia-produktu-odslona-trzecia[21.05.2014]
 • Huma M., Jak kupować, żeby nie dać się upolować - poradnik odpowiedzialnegokonsumenta, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Kraków 2006
 • Jerzyk E., Design opakowania i jego elementy w procesie podejmowania decyzjizakupowych, http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_4_2014_design.pdf[12.06.2014]
 • Jerzyk E., Wykorzystanie opakowania jako kreatora wizerunku produktu i przedsiębiorstwa,„Milenium” 1/ 2007
 • Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., Opakowania w systemach logistycznych,Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010
 • Kotler Ph., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004
 • Kozicka-Puch A., Dlaczego ciągle brakuje nam kasy? http://biznes.pl/ magazyny/handel/dlaczego-ciagle-brakuje-nam-kasy,4214405,magazyn-detal.html[21.05.2014]
 • Mruk H., Pilarczyk B. (red.), Kompendium wiedzy marketingu, Wyd. NaukowePWN, Warszawa 2006
 • Nauki Inżynierskie i Technologie (9), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznegowe Wrocławiu, Wrocław 2013
 • Nestorowicz R., Architektura informacji na opakowaniach produktów żywnościowycha skuteczność komunikacji marketingowej, http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_4_2014_design.pdf[12.06.2014]
 • Pawlik A., Z nadzieją w przyszłość, „Marketing Serwis” , 2002, nr 4
 • Pro-test przeciw oszukańczym opakowaniom nr 9 wrzesień 2010, http://www.protest.pl/article_article/110112,0/Akcja+Pro_Test_Pro_Test+przeciw+oszukanczym+opakowaniom.html[03.05.2014]
 • Roszkowska J., ”Print Partner” 09/2005
 • Sawicka M., Kupujemy pod wpływem impulsu, TNS OBOP, [28.05.2014]
 • Sołtysiak M., Blog komunikatywnie.pl, http://www.komunikatywnie.pl/?p=353[21.05.2014]
 • Stewart B., Projektowanie opakowań, PWN, Warszawa 2009.
 • Szymczak J., Ankiel-Homa M., Opakowanie jednostkowe w działaniach marketingowychprzedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznegow Poznaniu, Poznań 2011
 • Szymoniuk B. ( red.), Komunikacja marketingowa − instrumenty i metody, PWE,Warszawa 2006
 • Taranko T., Rola opakowania w komunikacji marki na rynku kosmetyków,http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_4_2014_design.pdf[12.06.2014]
 • Walden-Kozłowska A., Promocyjna funkcja opakowań, „Przemysł Spożywczy”,8/ 1994.
 • Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa, PWN, Warszawa 2013.
 • Yam K., Takhistow P., Miltz J., Intelligent Packaging: Concepts and Applications,"Journal of Food Science" 2005, no. 70.
 • Zamkowska S., Zagożdżon B., Podstawy logistyki, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej,Radom 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a615c075-8d0c-4afe-9090-311c846074ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.