PL EN


2013 | 3/1 | 107-124
Article title

Ankieta koniunktury a stan faktyczny. Opinie przedsiębiorców o zmianach w zakresie kapitału obrotowego netto

Content
Title variants
EN
Business tendency survey and economic reality. Entrepreneur’s opinions on changes in net working capital
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Article is about business tendency surveys. The goal of the research was to verify, if entrepreneur’s opinions refl ect variability of coeffi cients describing their companies’ fi nancial situation. The subject of the study was the survey that is being performed by Polish Central Statistical Offi ce. There were two hypothesis taken. First, there is a negative correlation between entrepreneur’s opinions on changes in inventories and inventories turnover periods’ variability. Second, the same direction of relationship appears with respect to the ability to pay debtors. The results of the analysis support fi rst hypothesis. Second was also true, but the result was not statistically signifi cant.
Year
Issue
3/1
Pages
107-124
Physical description
Contributors
References
  • Adamowicz E., Klimkowska J., Walczyk K., Wahania koniunkturalne w Polsce, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH t. 87, Warszawa 2011Farnum N.R., Stanton W., Quantitative forecasting methods, PWS Publishers, Boston 1989Kalinowski S., Wpływ wahań koniunkturalnych na sytuację fi nansową przedsiębiorstw w Polsce w latach 1993-2002, Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004Klimkowska J., Stolorz S., Własności prognostyczne Barometru koniunktury IRG i jego składowych w oparciu o wskaźnik referencyjny wahań cyklicznych dlagospodarki polskiej, w: Koniunktura gospodarcza – 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, red. E. Adamowicz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008Kozłowska A., Kalinowski S., Wykorzystanie wskaźników ilościowych sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw do prognozowania koniunktury w: Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce, red. M. Rekowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003 Matkowski Z., In search for an economic sentiment indicator for Poland: the RIED approach and preliminary results, Workshop on business surveys in transition countries, Poznań 1993 (przedruk: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH t. 36, Warszawa 1993)Matkowski Z., Wskaźniki klimatu gospodarczego jako narzędzie oceny stanu gospodarki, „Ekonomista” 2002, nr 1Muth J., Rational expectations and the theory of price movements, „Econometrica” 1961, vol. 29 Stanek K., Koncepcja barometru gospodarczego koniunktury, w: Badania koniunktury gospodarki Polski, IRG SGH, Warszawa 1993Striegel W.H., Die Konjunkturumfragen des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, „Allgemeines Statistisches Archiv“ 1965, Nr. 2
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a617267f-1a00-438a-85a2-f6940712ea3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.