PL EN


2013 | 2 | 1 | 31-44
Article title

Zasady ustalania wysokości kar pieniężnych według projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Authors
Content
Title variants
EN
Principles of calculating the amount of fines according to the draft act amending the Act on Competition and Consumer Protection and some other acts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest wybranym propozycjom zmian prawa zawartym w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W pierwszej kolejności autorka zwraca uwagę na propozycje zmian dotyczące podstawy wymiaru kar pieniężnych. Po drugie, artykuł porusza kwestie dotyczące proponowanych czynników uwzględnianych przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych. W ostatnim rzędzie autorka skupia uwagę na projektowanych okolicznościach łagodzących oraz obciążających.
EN
The article is concerned with the discussion of some of the proposals outlined in the draft act amending the Act on competition and consumer protection and some other acts. First, emphasis is laid on the base amount used to calculate fines. Second, the author explains some of the issues related to the proposals on changes to the factors to be taken into account while calculating fines. Last, the author focuses on proposed mitigating factors and aggravating factors.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
31-44
Physical description
Dates
published
2013-03-01
Contributors
author
References
  • Piszcz A., Czynnik czasu w prawie antymonopolowym, „Białostockie Studia Prawnicze” 2010, nr 7
  • Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
  • Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a63658b9-594c-49d5-bc05-522fdee9ef56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.