PL EN


2014 | 200 | 65-82
Article title

Sukcesja nabywcy przedsiębiorstwa w upadłości układowej

Authors
Content
Title variants
EN
Succession of an Enterprise's Acquirer in Bankruptcy with the Possibility to Make an Arrangement
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Bankruptcy and rehabilitation law act having repealed regulation introduced by two orders dating back to 1934, has alter many legal institutions, particularly an insolvency agreement (insolvency plan) concluded between bankrupt and his creditors. Contrary to the former law insolvency agreement had ceased to be a homogeneous institution. Currently it is possible to differentiate between reorganization arrangement which aims to restructure the bankrupt's obligations and liquidation arrangement intended to satisfy creditors by liquidating the bankrupt's assets. Apart from the manner of liquidation conducted under arrangement liquidation may concern the bankrupt's enterprise, so as in proceedings comprising the liquidation of the bankrupt's assets. Within this article author presented issues connected with legal status and scope of succession when bankrupt's enterprise is acquired under the liquidation arrangement. The analysis allows to make a conclusion that, despite the convergence of liquidation conducted according to the provisions concerning the liquidation of bankruptcy estate and liquidation conducted under aprooved arrangement legal consequences concerning the bankrupt's enterprise, aquirer will not be identical. Such legal distinction is connected with specificity of liquidation arrangement. Nevertheless, it does not seem to be justified in whole scope. On such basis, it appers to be acceptable to extent some regulation concerning the liquidation of bankruptcy estate on case when bankruptcy estate is subjected to liquidation under liquidation arrangement.
Year
Volume
200
Pages
65-82
Physical description
Contributors
References
 • Adamus R., Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Allerhand M., Prawo upadłościowe. Komentarz, Orzecznictwo. Wydawnictwo STU, Bielsko-Biała 1999.
 • Buber O., Polskie prawo upadłościowe, Wydawnictwo Stowarzyszenia Przedstawicieli Handlowych, Warszawa 1936.
 • Czajka D., Prawo upadłościowe, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2004.
 • Czajka D., Układ w prawie układowym, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2002.
 • Gawlas W., Jonsik W., Prawo upadłościowe. Komentarz, W. Wilak, Poznań 1935.
 • Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Gurgul S., Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Gurgul S., Układ w postępowaniu upadłościowym, "Monitor Prawniczy" 2007, nr 2.
 • Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. PWN, Warszawa 1985.
 • Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Kępa A. M., Małe i średnie przedsiębiorstwa w aquis communautaire, "Glosa" 2004, nr 5.
 • Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Korzonek J., Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym. Komentarz, Księgarnia Powszechna, Warszawa 1935.
 • Kruczalak K., Prawo handlowe. Zarys wykładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Kuźnik M., Charakter prawny układu w postępowaniu układowym [w]: Umowy gospodarcze, red. J. Gospodarek, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2010.
 • Litwińska M., Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie cywilnym i handlowym. Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu, cz. I, "Przegląd Prawa Handlowego" 1993, nr 1.
 • Nazarewicz P., Układ w postępowaniu upadłościowym (I), "Przegląd Prawa Handlowego" 1994, nr 1.
 • Norek E., Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Pannert M., Upadłość a układ. Ewolucja pojęć, "Edukacja Prawnicza" 2012, nr 12.
 • Piasecki K., Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 • Pietrzak I., Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa za długi upadłego, "Prawo Spółek" 2005, nr 2.
 • Podstawy prawa cywilnego, red. E. Gniewek, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Pogonowski P., Zdolność układowa według polskiego prawa o postępowaniu układowym, "Prawo Spółek" 1999, nr 2.
 • Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, red. A. Witosz, LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Rażewski J., Prawo upadłościowe. Komentarz praktyczny, Glob, Toruń 1999.
 • System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, Tom 1, red. M. Safjan, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Szpunar A. (1998), O pierwotnym i pochodnym nabyciu prawa podmiotowego, "Rejent", nr 8.
 • Szydło W. (2006), Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym i jego zbycie, a sytuacja prawna koncesji, licencji i zezwoleń w kontekście art. 551 kodeksu cywilnego, "Prawo Spółek," nr 4.
 • Szymański K., Odpowiedzialność podatkowa nabywcy przedsiębiorstwa upadłego w procesie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, "Przegląd Podatkowy" 2006, nr 4.
 • Świeboda Z. Komentarz do prawa upadłościowego i prawa o postępowaniu układowym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1996.
 • Świeboda Z., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 121.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030.
 • Ustawa z dnia 23 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 z późn. zm.
 • Widło J., Rozporządzenie przedsiębiorstwem, Zakamycze, Kraków 2002.
 • Wilejczyk M., Zbycie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 • Witosz A., Restrukturyzacja spółek handlowych a upadłość z możliwością zawarcia układu, "Prawo Spółek" 2003, nr 12.
 • Witosz A., Restrukturyzacja spółek handlowych jako propozycje układowe w upadłości z możliwością zawarcia układu spółek handlowych, "Prawo Spółek" 2003, nr 11.
 • Witosz A., Spółka w upadłości układowej, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2002.
 • Wyrok SN z 4 kwietnia 2007 r. V CSK 3/07, "Monitor Prawniczy" 2007/9/460.
 • Zimmermann P., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Z. Radwański, Projekt Księgi pierwszej Kodeksu Cywilnego, materiały udostępnione na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-cywilnego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6371516-1e5b-4c28-97d2-f24ada017258
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.