PL EN


2015 | 1 (354) | 213-220
Article title

Ocena znajomości regionalnej kuchni kociewskiej przez wybraną grupę kobiet

Content
Title variants
EN
Assessment of the Awareness of the Regional Kociewie Cuisine by the Selected Group of Women
RU
Оценка знания региональной кухни района Котеве избранной группой женщин
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel artykułu: ocena znajomości regionalnej kuchni kociewskiej przez kobiety zamieszkałe na terenie powiatu tczewskiego. Podejście badawcze: materiał badawczy stanowiły pierwotne źródła informacji. Dane pierwotne pozyskano drogą badania ankietowego, w którym uczestniczyło 100 respondentek. Główne wyniki badań: spośród tradycyjnych potraw kuchni kociewskiej znane przez badaną grupę kobiet były: grochowinki, fefernuski kociewskie, szandar kociewski, zalewajka, zupa szczawiowa oraz potrawka z kury po kociewsku. Respondentki nie znały takich potrawy, jak: mermecka galaretka z żurawiny, jagodnica po kociewsku, wiejska kociewska drożdżówka kiszona oraz pieróg z gomółką z Kociewia. Implikacje praktyczne: tradycyjne potrawy kuchni kociewskiej spożywane były podczas imprez masowych (festynów), spotkań rodzinnych oraz w zakładach gastronomicznych. Do głównych czynników decydujących o konsumpcji posiłków w zakładach gastronomicznych, mających w swojej ofercie potrawy regionalne zaliczono: różnorodność i oryginalny smak potraw, przystępne ceny, oryginalny wystrój wnętrz, walor poznawczy i jakość obsługi. Implikacje społeczne: aktualnie odnotowuje się bardzo intensywny wzrost zainteresowania kuchnią regionalną przez społeczeństwo. Kategoria artykułu: badawczy.
EN
Article’s objective: assessment of the awareness of the Kociewie regional cuisine by the women residing in the Tczew District. Research approach: the research material was the primary sources of information. The primary data were obtained by way of survey with 100 female respondents. Main research findings: among traditional meals of the Kociewie cuisine, the surveyed group was familiar with angle wings cakes (grochowinki), Kociewie-style iced dumplings with honey, lard and pepper (fefernuski), the Kociewie-style potato cake (szandar), potato soup (zalewajka), sorrel soup, and the Kociewie-style hen casserole. The respondents were not familiar with such meals as Mermet cranberry jelly, the Kociewie-style berries drink, the village pickled bun from Kociewie, and the pie stuffed with cottage cheese and potatoes from Kociewie. Practical implications: traditional meals of the Kociewie cuisine used to be consumed during mass events (feasts), family meetings, and in eating places. The main factors deciding consumption of meals at catering facilities, having in their offer the regional meals, included: variety and original flavour of meals, acceptable prices, original interior decoration, cognitive value, and quality of service. Social implications: at present, there is noted the very intensive growth of interest in the regional cuisine by the society. Article’s category: research.
RU
Цель статьи: оценка знания региональной котевской кухни женщинами, проживающими на территории тчевского повята. Исследовательский подход: исследовательский материал составляли первичные источники информации. Первичные данные получили путем опроса, в котором приняли участие 100 респонденток. Основные результаты исследований: в числе традиционных блюд котевской кухни известными для обследуемой группы женщин были котевские гроховинки, или хрустики (grochowinki), котевские фефернуски (fefernuski kociewskie), котевский шандар (szandar), суп заливайка, щавельный суп и курица фрикасе по-котевски. Респонденткам не были известны такие блюда, какжеле из клюквы по-мермецки, ягодница по-котевски, сельская булочка кваше- ная с гомулкой из Котевя. Практические импликации: традиционные блюда котевской кухни принимали в пищу во время массовых мероприятий (празднеств), семейных встреч, а также на предприятиях общественного питания. К числу основных факторов, решающих вопрос о потреблении пищи на предприятиях общепита, имеющих в своем предложении региональные блюда, отнесли разновид- ность и оригинальный вкус блюд, приемлемую цену, оригинальный декор интерьера, познавательную ценность и качество обслуживания. Социальные импликации: в настоящее время отмечают весьма интенсивный рост заинтересованности общества в региональной кухне. Категория статьи: исследовательская.
Year
Issue
Pages
213-220
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
author
References
 • Gierszewska K. (2007), Tradycyjne Smaki Kociewia, Polskapresse Sp. z o.o., Gdańsk.
 • Landowski R. (red.) (2002), W kuchni i przy stole. Ksiónżka o jesciu na Kociewiu, Kociewski Kantor Edytorski, Tczew ‒ Starogard Gdański.
 • Libiszewski L. (1985), Dzierżążno. Monografia wsi kociewskiej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk.
 • Libiszewski L. (2002), Jak i co jadano w Dzierżążnie, (w:) Landowski R. (red.), W kuchni i przy stole.
 • Ksiónżka o jesciu na Kociewiu, Kociewski Kantor Edytorski, Tczew ‒ Starogard Gdański.
 • Peplińska K. (2002), Bulwy, bulewki, (w:) Landowski R. (red.), W kuchni i przy stole. Ksiónżka o jesciu na Kociewiu, Kociewski Kantor Edytorski, Tczew ‒ Starogard Gdański.
 • Peplińska K. (2002), Świńskie po naszamu, (w:) Landowski R. (red.), W kuchni i przy stole. Ksiónżka o jesciu na Kociewiu, Kociewski Kantor Edytorski, Tczew ‒ Starogard Gdański.
 • Peplińska K. (2002), O drobiu prawie wszystko, (w:) Landowski R. (red.), W kuchni i przy stole.
 • Ksiónżka o jesciu na Kociewiu, Kociewski Kantor Edytorski, Tczew ‒ Starogard Gdański.
 • Peplińska K. (2002), Od kołaczy po baby, (w:) Landowski R. (red.), W kuchni i przy stole. Ksiónżka o jesciu na Kociewiu, Kociewski Kantor Edytorski, Tczew ‒ Starogard Gdański.
 • Wiczyński T., Szwoch R. (red.) (2005), Kociewie kraina wśród lasów, jezior i rzek. Największe atrakcje turystyczne, Stowarzyszenie Instytutu Kociewskiego, Starogard Gdański.
 • http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-pomorskie
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a63cdb73-944d-4d30-9129-c1c76b29199d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.