PL EN


2017 | 3 (368) Tom II | 313-323
Article title

Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej polskich portów lotniczych

Content
Title variants
EN
Use of Social Media in Marketing Communications of Polish Airports
RU
Использование социальных медиа в маркетинговой коммуникации польских авиапортов
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Media społecznościowe to narzędzie wspomagające realizację biznesowych celów firm zarządzających lotniskami. Dotychczas w komunikację on-line inwestowały głównie linie lotnicze. Tymczasem inicjatywy podejmowane przez porty lotnicze w mediach społecznościowych przyczyniają się do identyfikacji odbiorców, a następnie opracowania adekwatnej strategii marketingowej w celu budowania przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie diagnozy aktywności marketingowej polskich, regionalnych portów lotniczych w portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube. Rozważania oparto na źródłach pierwotnych i wtórnych oraz na dostępnej literaturze przedmiotu.
EN
Social media is a tool to help meet the business goals of airport management companies. Their skilful use contributes to greater efficiency in reaching customers with the desired message. So far on-line communication has been invested mainly by airlines. At the same time, the initiatives taken by airports in social media can help identify consumers and then develop an adequate marketing strategy to build competitive advantage. The aim of the article is to present the diagnosis of marketing activity of Polish regional airports on social media: Facebook, Twitter, and YouTube. The situation of Polish regional airports is presented in the context of their development prospects. Market trends for air transport are taken into account. Considerations are based on primary and secondary sources and on the available literature of the subject.
RU
Социальные медиа – инструмент, поддерживающий достижение бизнесцелей фирм, управляющих аэродромами. До сих пор в онлайн коммуникацию инвестировали в основном авиакомпании, тогда как инициативы, предпринимаемые авиапортами в социальных медиа, способствуют выявлению адресатов, а затем выработке адекватной маркетинговой стратегии для достижения конкурентного преимущества. Цель статьи – представить диагноз маркетинговой активности польских региональных авиапортов в общественных порталах: Facebook, Twitter, YouTube. Рассуждения основаны на первичных и вторичных источниках и на доступной литературе предмета.
Year
Pages
313-323
Physical description
Contributors
author
References
 • Baczko T. (2011), Ponad granicami. Innowacyjna dynamika sektora lotniczego, (w:) Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności sektora lotniczego w Polsce w 2010 roku,Wydawnictwo KeyText, Warszawa.
 • Bajdak A. (2014), Nowe media w komunikacji przedsiębiorstw z klientami, (w:) Czubała A., Hadrian P., Wiktor J.W. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Brzezińska-Waleszczyk M.(2015), Dobre praktyki w komunikacji marek w mediach społecznościowych, ”Studia Medioznawcze”, nr 4(63).
 • Burnewicz J., Grzywacz W. (1989), Ekonomika transportu transportu, WKŁ, Warszawa.
 • Conrady R., Ficher F., Sterzenbach R. (2013), Luftverhekr – Betriebswirtschaftliches Lehr- und Handbuch, Oldenbourg Verlag, Monachium.
 • Falls J., Deckers E. (2013), Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Helion, Gliwice.
 • Halpern N. (2012), Use of social media by airports, “Journal of Airline and Airport Management”, No. 2(2).
 • Janik J. (2011), Perspektywy rozwoju sektora logicznego w Polsce, (w:) Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności sektora lotniczego w Polsce w 2010 roku, Wydawnictwo KeyText, Warszawa.
 • Liczba obsługiwanych pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu krajowym i międzynarodowym – regularnym i czarterowym w latach 2014-2016 (2017), http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/IV_kw_2016/wg_portow_lotniczych-Q42016.pdf [dostęp: 07.04.2017].
 • Nita P. (2014), Projektowanie lotnisk i portów lotniczych, WKŁ, Warszawa
 • Nowicka I (2011), Problematyka sektora lotniczego w projektach foresight, (w:) Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności sektora lotniczego w Polsce w 2010 roku, Wydawnictwo KeyText, Warszawa.
 • Panasiuk A., Pluciński M. (2008), Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Rak B. (2012), 21 sposobów na pozyskanie fanów w serwisie Facebook, „Marketer+” 2012 nr 3, s. 62-67, cyt. za: J. Krawiec, J. Wyrwisz (2013), Facebook.com jako efektywne narzędzie komunikacji marketingowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania i Marketingu”, nr 32.
 • Szymczak A. (2014), Formy skutecznej komunikacji marketingowej pomiędzy linią lotniczą a klientem, (w:) Szala M., Kropiwiec K., Maciąg K. (red.), Rola zarządzania, marketingu i ekonomii we współczesnych przedsiębiorstwach, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • Analiza przewozów pasażerskich w polskich portach lotniczych w trzecim kwartale 2016 roku (2017), http://www.ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4111-statystyki-i-analiza-przewozowpasazerskich-w-trzecim-kwartale-2016-roku [dostęp: 24.02.2017].
 • Airport Social Media Marketing – Advance (2017), http://www.aci.aero/Global-Training/Training-Information/Course-Categories/Economics/Airport-Social-Media-Marketing-Strategy--Advanced [dostęp: 07.04.2017].
 • Report on the aviation market in Poland (2009), http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=12129 [dostęp: 22.02.2017].
 • http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/caly_rok_2015/wg_portow_lotniczych_4kw2015_v1.pdf [dostęp: 24.02.2017].
 • http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/caly_rok_2015/wg_przew_regularne_4kw2015_v1.pdf [dostęp: 24.02.2017].
 • http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/lotnisko-chopina-gigantem-mediowspolecznosciowych-28010.html [dostęp:7.04.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a644bfa5-64dc-45e1-abf1-3cbc9c76443f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.