PL EN


2017 | 5 | 91-106
Article title

Duchowi przewodnicy niemieckich katolików w pielgrzymkach do Skrzatusza w relacjach Johannesbote

Content
Title variants
EN
Spiritual guides of German Catholics in their pilgrimages to Skrzatusz in the Johannesbote
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poddano analizie wspomnienia pielgrzymów przybywających do sanktuariów maryjnych w Skrzatuszu i Rokitnie oraz do byłej Wolnej Prałatury Pilskiej w latach 1983–2013 i drukowanych w tym czasie w czasopiśmie katolików prałatury Johannesbote. Do całości obrazu świadectw pielgrzymowania należą nie tylko osobiste, wewnętrzne, religijne przeżycia. Są one bardzo mocno związane z bolesną przeszłością wojenną i skomplikowanymi relacjami polsko-niemieckimi. Ważną rolę w kształtowaniu postaw katolików niemieckich nie tylko w wierze, ale i w relacjach z Polakami, w przepracowaniu ciężaru historii, odgrywają duchowni. Konkretne postaci biskupów i kapłanów to również wypędzeni dzielący los swoich wiernych do końca ich życia. Są to świadectwa wdzięczności katolików za życie wiary, sakramenty i pomoc w budowaniu nowej tożsamości w powojennej historii.
EN
The article analyzes the memories of pilgrims coming to the Marian shrines in Skrzatusz and Rokitno and to the former Free Prelature of Pila (Piła) in the years 1983–2013. These were printed in the same time in the Prelature’s journal Johannesbote. The whole picture of pilgrimage testimonies consists of not only their personal, internal, and religious experiences. They are tightly connected with the painful war history and complicated Polish-German relations. The clergy plays an important role in shaping the attitudes of German Catholics not only in sole faith, but also in relations with Poles, in the overwork of their common history. We can read of some concrete figures of bishops and priests who were also expelled, sharing the fate of their faithful for the rest of their lives. These are testimonies of gratitude of Catholics for their faithful life, the sacraments received, and for help to build a new identity in their postwar history.
Year
Volume
5
Pages
91-106
Physical description
Contributors
References
 • Böck, Joachim. „Wallfahrt 1994. Erinnerungen – Empfindungen – Eindrücke. Und auch Pfarrer Joachim Böck, 09212 Limbach–Oberfrohna, Weststraße 8, schildert seine Eindrücke”. Johannesbote Weihnachten 46 (1994): 26.
 • Böhle, Klaus-Ulrich. „Prälat Polzin†”. Johannesbote Ostern 50 (1998): 11–12.
 • Böhle, Klaus-Ulrich. „Schneidemühl «Hl. Familie»”. Johannesbote Oktober 49 (1997): 75–79.
 • Bonin, J. „Die schwere Nachkriegszeit in der Pfarrei Slawianowo”. Johannesbote Oktober, 44 (1992): 45–47.
 • Falkenberg, Manfred. „Die Fuhrmanns aus Schrotz”. Johannesbote Ostern 51 (1999): 52–53.
 • Falkenberg, Manfred. „Wallfahrt zur «Kreuzerhöhung» nach Schrotz”. Johannesbote Weinachten 51 (1999): 18.
 • Janssen, Heinrich Maria. „Unsere Seelsorge in der Freien Prälatur Schneidemühl bis 1945, was haben wir davon retten und ausbauen können”. Johannesbote Oktober 40 (1988): 19–22.
 • Klemp, Wolfgang. „Aus der alten Heimat”. Johannesbote Oktober 48 (1996): 42–43.
 • Klemp, Wolfgang. „Die Hilfsaktion für die Schrotzer Wallfahrtskirche geht weiter! ”. Johannesbote Ostern 47 (1995): 49.
 • Klemp, Wolfgang. „Eine Reise in die Vergangenheit”. Johannesbote Weihnachten (1983).
 • Klemp, Wolfgang. „Johannes Wienke, Sprecher Katholikenrates und unserer Prälaturgemeinschaft, feiert seinen 60. Geburtstag”. Johannesbote Ostern 45 (1993): 15.
 • Klemp, Wolfgang. „Wallfahrt 1994. Erinnerungen – Empfindungen – Eindrücke”. Johannesbote Weihnachten 46 (1994): 28.
 • Klemp, Wolfgang. „Wallfahrt 1995”. Johannesbote Ostern 47 (1995): 15–17.
 • Krüger, Maria. „Probleme in Tütz”. Johannesbote Weihnachten 48 (1996): 74–77.
 • Krüger, Maria. „Reise in die Heimat vom 5. bis 16. September 1996”. Johannesbote Ostern 49 (1997): 10–13.
 • „Pfarrer Walter Reiche Ehrenbürger von Sierakowitz”. Johannesbote Weihnachten 51 (1999): 23–24.
 • Pischke, Leo „Wallfahrt 1994. Erinnerungen – Empfindungen – Eindrücke. Liebe Hammersteiner Freunde!”. Johannesbote Weihnachten 46 (1994): 19.
 • Pischke, Leo. „Schlochau. Wallfahrt in die Heimat vom 4. bis 13. September 1993. Mein Bericht über das Dekanat Schlochau”. Johannesbote 45 (1993): 67.
 • Pohl, Rosemarie. „Begegnung in Schneidemühl”. Johannesbote Weihnachten 51 (1999): 46.
 • Radunz, Martha. „Geschichte der Freien Prälatur Schneidemühl”. Johannesbote 46 (1994): 11–16.
 • Radunz, Martha. „Geschichte der Freien Prälatur Schneidemühl”. Johannesbote Ostern 44 (1992): 6–7.
 • Reiche, Walter. „Eine interessante Wallfahrt in und durch die alte Heimat «Freie Prälatur Schneidemühl» und Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen”. Johannesbote Oktober 49 (1997): 28–30.
 • Stöck, Werner. „Bericht über die Wallfahrt vom 11. bis 18. September 1999”. Johannesbote Weihnachten 51 (1999): 9.
 • Stöck, Werner. „Bericht über die Wallfahrt vom 11. bis 18. September 1999”. Johannesbote Weihnachten 51 (1999): 8.
 • Stöck, Werner. „Wallfahrt 1994. Erinnerungen – Emfindungen – Eindrücke. Und auch Pfarrer Joachim Böck, 0912 Limbach–Oberfrohna, Weststraße 8, schildert seine Eindrücke”. Johannesbote Weihnachten 46 (1994): 26.
 • Stöck, Werner. „Wallfahrt 1996”. Johannesbote Weihnachten 48 (1996): 12.
 • Stöck, Werner. „Wallfahrt und Begengnung 1997”. Johannesbote Oktober 49 (1997): 23.
 • Stöck, Werner. „Wallffahrt der Prälaturgemeinschaft vom 9. bis 16. September 1995 zu den Gnadenstätten der Heimat”. Johannesbote Weihnachten 47 (1995): 28.
 • Szyperski, W. „Vierte Wallfahrt in die alte Heimat – in die ehemalige Freie Prälatur Schneidemühl – Teilbericht”. Johannesbote Weihnachten 45 (1993): 15.
 • Walter, Alois. „Aus der Gedächtniskiste gekramt”. Johannesbote Ostern 48 (1996): 40.
 • Wienke, Johannes. „Heimatwerk der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl”. Johannesbote Oktober–Ausgabe 43 (1991): 16–17.
 • Wienke, Johannes. „Maria Meeresstern – von uns, für uns. Predigt des HH Bischofs Pawel Cieslik beim Festhochamt in Schrotz am 12. September 1996”. Johannesbote Weihnachten 48 (1996): 15–17.
 • Wienke, Johannes. „Propst Gramse – vor 60 Jahren verstorben”. Johannesbote Weihnachten 48 (1996): 72.
 • Wienke, Johannes. „Wallfahrtskirche in Schrotz zeigt große Schäden. Bitte, helfen Sie!”. Johannesbote Weihnachten 46 (1994): 30.
 • Wilke, Gerhard. „Trebisch, Kreis Schwerin/Warthe”. Johannesbote Weihnachten 48 (1996): 85–87.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a64621b1-5a10-4f0f-bcf7-de1cc4a2f4a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.