PL EN


2016 | 12 (803) | 50-56
Article title

Małe i średnie przedsiębiorstwa branży usług edukacyjnych– wyniki badań empirycznych

Title variants
EN
Small and medium-sized enterprises in the educational services area– results of the empirical research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu była identyfikacja kluczowych czynników wzrostu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw branży usług edukacyjnych ponadto, ustalenie hierarchii zidentyfikowanych czynników. W związku z tym, przeprowadzono badania ankietowe. Do opracowania wyników posłużono się procedurą analizy czynnikowej. Ustalono, że najważniejszym czynnikiem wzrostu i rozwoju badanych przedsiębiorstw jest pozytywny wizerunek.
EN
The aim of the article was to identify the key factors of growth and development of small and medium enterprises in education sector. In addition, prioritization of identified factors. Therefore, survey was conducted, then the factor analysis was used. Research showed that the positive image is the most important factor.
Keywords
Contributors
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska
author
  • mgr Rafał Miśko, doktorant, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a64fee7f-0104-4a64-b6c3-13a3ed46c88b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.