PL EN


Journal
2015 | 34 | 9-37
Article title

Bogdana Suchodolskiego koncepcja uspołecznienia kultury a marksizm

Authors
Title variants
EN
Bogdan Suchodolski's conception of socialization of the culture and marxism
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper presents Bogdan Suchodolski’s (1903–1992) general programme of socialization of the culture and pedagogical programme of creation „the new man”. The main question is: is this conception a marxist’s „programme maximum”? And, if not, what’s the marxist’s „programme maximum” in the subject of culture (in the wider meaning), and what’s the main goal of the marxist’s pedagogics? Is it a programme of humanization of the work, or a programme of egalitarian „kingdom of freedom”, where everybody are an artists? What’s the role of pedagogics in preapering to future „kingdom of freedom”? Could be Suchodolski’s pedagogics usefull in this area? Although Suchodolski’s vision of culture based on optimistic presumptions according possibility of the future humanization of the work, one of the most important goal of his pedagogical programme is preapering to creativity activity during free time and popularization of non-instrumental style of life (also, non-instrumental attitude to the knowledge). The author tries to reconstruct of evolution of Suchodolski’s conception of the future, and suggests, that late Suchodolski modifies his old views on the possibility of radical dezalienation of the work.
Journal
Year
Issue
34
Pages
9-37
Physical description
Contributors
References
  • Marks K. 1974. Nędza filozofii, w: MED, t. IV, tłum. K. Błeszyński, WarszawaMarks K. 1977. Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. III, cz. 2, w: MED, t. 25, cz. 2, WarszawaMarks K. 1986. Zarys krytyki ekonomii politycznej. Tłum. Zygmunt Wyrozembski, Warszawa: Książka i WiedzaA. Ochocki, Refleksje nad zagadnieniem pracy w Marksowskiej koncepcji człowieka, w: Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne „Studiów Filozoficznych” z okazji 25 lecia PRL. Warszawa: PWNSuchodolski B. 1947. Wielkość sztuki, w tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,Suchodolski B. 1947. Badanie a nauczanie, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,Suchodolski B. 1947. Spór o pojęcie kultury, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,Suchodolski B. 1947. Problem i metody uspołecznienia kultury, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,Suchodolski B. 1947. Zwycięstwo wychowania, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,Suchodolski B. 1947. Kultura jedno- i dwuwarstwowa, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,Suchodolski B. 1947. Kultura a barbarzyństwo, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,Suchodolski B. 1947. Mit produktywizmu, w:tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,Suchodolski B. 1947. O wielkości człowieka, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,Suchodolski B. 1947. Zagadnienie tradycji żywej, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,Suchodolski B. 1947. Wstęp, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,Suchodolski B. 1947. Praca jako zagadnienie kultury, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,Suchodolski B. 1947. Zagadnienie pracy ze stanowiska humanizmu, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,Suchodolski B. 1947. Powszechność kultury, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,Suchodolski B. 1947. Droga do kultury, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,Suchodolski B. 1967a. Podstawy wychowania socjalistycznego. Warszawa: Książka i WiedzaSuchodolski B. 1967b. O właściwościach młodzieży współczesnej i problemach jej wychowania, w tenże: Świat człowieka a wychowanie. Warszawa: Książka i WiedzaSuchodolski B. 1967c. Pojęcie równości w wychowaniu (Zadania, metody i trudności badań porównawczych), w tenże: Świat człowieka a wychowanie. Warszawa: Książka i WiedzaSuchodolski B. 1968. Wychowanie dla przyszłości, Warszawa: PWN Suchodolski B. 1969. Konflikty humanizmu: wychowanie człowieka i wychowanie obywatela,w: Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne „Studiów Filozoficznych” z okazji 25 lecia PRL. Warszawa: PWNSuchodolski B. 1980. Kim jest człowiek? Warszawa: Wiedza PowszechnaSuchodolski B. 1987. Twórczość jako styl życia, w: Wychowanie i strategia życia, Warszawa: WSiPSuchodolski B. 1987. Twórczość – rzeczywistość, nadzieje, wątpliwości, w: Wychowanie i strategia życia, Warszawa: WSiPSuchodolski B. 1987. Problematyka celów i wartości w życiu społecznym, w: Wychowanie i strategia życia, Warszawa: WSiPSuchodolski B. 1987. System wartości w powszednim życiu ludzi, w: Wychowanie i strategia życia, Warszawa: WSiPSuchodolski B. 1987. Motywacja działań ludzi w społeczeństwie socjalistycznym, w: Wychowanie i strategia życia, Warszawa: WSiPSuchodolski B. 1987. O strategii życia, w: Wychowanie i strategia życia, Warszawa: WSiP
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a65f388b-62cf-4d87-bf98-29846b3b171e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.