PL EN


2016 | 4 (67) | 123-135
Article title

Polskie stacje radiowe w Wielkiej Brytanii w latach 2003–2016. Wstęp do badań

Content
Title variants
EN
Polish radio stations in the United Kingdom in the period of 2003–2006. Introduction
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem zainteresowania są polskie stacje radiowe działające w Wielkiej Brytanii, odbierane w cyfrowym naziemnym systemie DAB i w internecie w latach 2003–2016. Zaprezentowano je według schematu opracowanego przez Harolda Lasswella. W sformułowaniu wstępnych wniosków pomogły rozmowy sondażowe autorki przeprowadzone w latach 2009–2016 z 800 Polakami mieszkającymi w Londynie, Birmingham i Glasgow, którzy uczestniczyli w konferencjach naukowych i wykładach Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie oraz w imprezach literackich zorganizowanych przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie.
EN
The focus here is on the Polish radio stations in Great Britain broadcast through the terrestrial DAB system and on the Internet between 2003 and 2016. They are presented according to the model developed by Harold Lasswell. The formulation of preliminary conclusions was facilitated by the survey interviews conducted by the author from 2009 to 2016 among 800 Poles living in London, Birmingham and Glasgow, who took part in the scientific conferences and lectures offered by the Polish University Abroad and in the literary events organized by the Association of Polish Writers Abroad.
Year
Issue
Pages
123-135
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a668eb83-9a09-41a5-ba69-66fa53fab0b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.