PL EN


2013 | 127 | 83-108
Article title

The Risk of Business Trainings in Relation to Productivity and Profitability of Small and Medium Sized Enterprises. An Exploratory Analysis

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Środowisko biznesowe charakteryzuje się wzrostem konkurencyjności, postępującą globalizacją rynków oraz wzrostem skali usprawnień technologicznych. Działalność organizacji w tych warunkach staje się bardziej wyrafinowana, co skutkuje między innymi ewolucją usług szkoleniowych. Artykuł podejmuje problem ewaluacji szkoleń na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Analizie empirycznej poddano zależność pomiędzy satysfakcją ze szkoleń a zgłaszanymi potrzebami szkoleniowymi, a także pomiędzy wpływem odbytych szkoleń na działalność przedsiębiorstw sektora MSP. Studium opiera się na zastosowaniu pionierskiej metody analitycznej, tzw. RCaRBS (Regression-Classification and Ranking Believe Simplex), która pozwala na analizowanie rozrzuconej próby badawczej przy niekompletnych danych. W części pierwszej artykułu omówiono doświadczenia z zakresu szkoleń w sektorze MSP, w części drugiej przybliżono meandry zastosowanej metody badawczej, zaś w części trzeciej zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy. Artykuł zamyka dyskusja nad otrzymanymi rezultatami, które wykazały, że właściciele bądź menedżerowie badanych przedsiębiorstw byli w stanie rozpoznać wpływ alternatyw szkoleniowych na wyniki ich działalności.
Year
Volume
127
Pages
83-108
Physical description
Contributors
author
author
References
 • Alavi M., Leidner D.E. (2001): Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. "MIS Quarterly", Vol. 25, No. 1, pp.107-136.
 • Anderson V., Boocock G., Graham S. (2001): An Investigation Into The Learning Needs of Managers in Internationalising Small and Medium-Sized Enterprises. "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 8, No. 3, pp. 215-232.
 • Aragon-Sanchez A., Barba-Aragon I., Sanz-Valle, R. (2003): Effect of training on business results. "International Journal of Human Resource Management", Vol. 14, No. 6, p. 956-980.
 • Barney J.B. (1986a): Strategic Factor Markets: Expectations, Luck and Business Strategy. "Management Science", Vol. 32, No. 10, pp. 1231-1241.
 • Barney J. B. (1986b): Organizational Culture: Can it be a Source of Sustained Competitive Advantage? "Academy of Management Review", Vol. 11, No. 3, p. 656-665.
 • Barney J.B. (2001): Is the Resource-Based Theory a Useful Perspective for Strategic Management Research? Yes. "Academy of Management Review", Vol. 26, No. 1, p. 41-56.
 • Barney J.B., Wright P.M. (1998): On Becoming a Strategic Partner: The Role of Human Resources in Gaining Competitive Advantage. "Human Resource Management", Vol. 37, No. 1, p. 31-46.
 • Becker G.S. (1993): Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 3rd ed. University of Chicago Press, Chicago.
 • Beynon M.J. (2005a): A Novel Technique of Object Ranking and Classification Under Ignorance: an Application to the Corporate Failure Risk Problem. "European Journal of Operational Research", Vol. 167, No. 2, p. 493-517.
 • Beynon M.J. (2005b): A Novel Approach to the Credit Rating Problem: Object Classification Under Ignorance. "International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management", Vol. 13, No. 2, p. 113-130.
 • Beynon M.J., Andrews R.A., Boyne G. (2010): Evidence-Based Modelling of Strategic Fit: An Introduction to RCaRBS. "European Journal of Operational Research", Vol. 207, No. 2, p. 886-896.
 • Birchall D., Giambona G. (2007): SME Manager Development in Virtual Learning Communities and the Role of Trust: A Conceptual study. "Human Resource Development International", Vol. 10, No. 2, p. 187-202.
 • Birdthistle N. (2006): Training and Learning Strategies of Family Businesses: An Irish Case. "Journal of European Industrial Training", Vol. 30, No.7, p. 550-568.
 • Bollinger A.S., Smith R.D. (2001): Managing Organizational Knowledge as a Strategic Asset. "Journal of Knowledge Management", Vol. 5, No. 1, p. 8-18.
 • Boothby D., Dufour A., Tang J. (2010): Technology Adoption, Training and Productivity Performance. "Research Policy", Vol. 3, No. 3 , p. 650-661.
 • Blackburn R., Athayde R. (2000): Making the Connection: the Effectiveness of Internet Training in Small Businesses. "Education and Training", Vol. 42, No. 4/5, p. 289-298.
 • Carrier C. (1999): The Training and Development Needs of Owner-Managers of Small Businesses with Export Potential. "Journal of Small Business Management", Vol. 37, No. 4, p. 30-40.
 • Cassell C., Nadin S., Gray M., Clegg, C. (2002): Exploring Human Resource Management Practices in Small and Medium Sized Enterprises. "Personnel Review", Vol. 31, No. 5/6, p. 671-692.
 • Chandler G., McEvoy G. (2000): Human Resource Management, TQM and Firm Performance in Small and Medium-sized Enterprises. "Entrepreneurial Theory and Practice", Vol. 25, No. 1, p. 45-58.
 • Chi N.-W., Wu C.-Y., Lin Y.-Y. (2008): Does Training Facilitate SME's Performance? "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 19, No. 10, p. 1962-1975.
 • Davidove E.A., Schroeder P.A. (1992): Demonstrating ROI of Training. "Training and Development". Vol. 46, No. 8, p. 70-71.
 • Dempster A.P. (1967): Upper and Lower Probabilities Induced by a Multiple Valued Mapping. "Ann. Math. Statistics", Vol. 38, p. 325-339.
 • Devins D., Johnson S. (2002): Engaging SME Managers and Employees in Training: Lessons From an Evaluation of the ESF Objective 4 Programme in Great Britain. Education and Training, Vol. 44 No. 8/9, p. 370-377.
 • Dewhurst H., Dewhurst P., Livesey R. (2007): Tourism and Hospitality SME Training Needs and Provision: A Sub-regional Analysis. "Tourism and Hospitality Research", Vol. 7, No. 2, p. 131-143.
 • Dollinger M. (1995): Entrepreneurship: Strategies and Resources. Irwin: Boston, MA.
 • Downie G. (2003): Interactive Marketing and SMEs. "Management Services", Vol. 47, No. 7, p. 8.
 • Dutta S., Evrard P. (1999): Information Technology and Organisation Within European Small Enterprises, "European Management Journal", Vol. 17, No. 3, p. 239-251.
 • European Community (EC) (1996): Commission Recommendation Concerning the Definition of Small and Medium-sized Enterprises. Official Journal, 107, 96/280/EC, 30/04/1996, p. 4-9.
 • Fan H.-Y., Lampinen J. (2003): A Trigonometric Mutation Operation to Differential Evolution. "Journal of Global Optimization", Vol. 27, No. 1, p. 105-129.
 • Foot M., Hook C. (1996): Introducing Human Resource Management, Longman, Singapore.
 • Foreman-Peck J., Makepeace G., Morgan B. (2006): Growth and Profitability of Small and Medium-sized Enterprises: some Welsh Evidence. "Regional Studies", Vol. 40, No. 1, p. 307-319.
 • Garavan T., Costine P., Heraty N. (1995): The Emergence of Strategic Human Resource Management. "Journal of European Industrial Training", Vol. 19, No. 10, p. 4-10.
 • Ghosh B., Teo S., Low, A. (1993): Factors Contributing to the Success of Local SMEs: An Insight from Singapore, "Journal of Small Business and Entrepreneurship", Vol. 10, No. 3, p. 33-46.
 • Goss D., Jones R. (1992): Organisation Structure and SME Training Provision. "International Small Business Journal", Vol. 10, No. 4, p. 13-25.
 • Hallier J., Butts S. (1999): Employers' Discovery of Training: Self Development, Employability and the Rhetoric of Partnership. "Employee Relations", Vol. 21, No. 1, p. 80-95.
 • Heraty N., Morley M. (2003): Management Development in Ireland: The New Organisational Wealth., "Journal of Management Development", Vol. 22, No. 1, p. 60-82.
 • Hill R., Stewart J. (2000): Human Resource Development and Small Organisations, "Journal of European Industrial Training", Vol. 24, No. 2, p. 105-117.
 • Holden R., Smith V., Devins D. (2003): Using 'Employee-led development' to Promote Lifelong Learning in SMEs: A Research Note. "Human Resource Development International", Vol. 6, No. 1, p. 125-132.
 • Hoque K., Bacon N. (2006): The Antecedents of Training Activity in British Small and Medium-Sized Enterprises. "Work, Employment and Society", Vol. 20, No. 3, p. 531-552.
 • Huang T. (2001): The Relation of Training Practices and Organisational Performance in Small and Medium Size Enterprises. "Education and Training", Vol. 43, No. 8/9, p. 437-444.
 • Jayawarna D., Macpherson A., Wilson A. (2007): Training Commitment and Performance in Manufacturing SMEs Incidence, Intensity and Approaches. "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 14, No. 2, p. 321-328.
 • Jutla D., Bodorik P., Dhaliqal J. (2002): Supporting the E-Business Readiness of Small and Medium Sized Enterprises: Approaches and Metrics. "Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy", Vol. 12, No. 2, p. 139-64.
 • Kitching J. (2008): Rethinking UK Small Employers' Skills Policies and The Role of Workplace Learning. "International Journal of Training and Development", Vol. 12, No. 2, p. 100-120.
 • Kitching J., Blackburn R. (2002): The Nature of Training And Motivation to Train in Small Firms. Small Business Research Centre, Kingston University, London.
 • Kotey B., Folker C. (2007): Employee Training in SMEs: Effect of Size and Firm Type - Family and Non family. "Journal of Small Business Management", Vol. 45, No. 2, p. 214-238.
 • Kotey B., Sheridan A. (2004): Changing HRM Practices with Firm Size. "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 11, No. 4, p. 474-485.
 • Kotey B., Slade P. (2005): Formal HRM Practices in Small Growing Firms. "Journal of Small Business Management", Vol. 43, No. 1, p. 16-40.
 • Kroon J., Moolman P. (1992): Entrepreneurship. Potchelstroom, Central Publications, Potchelstroom University for Christian Higher Education, South Africa.
 • Lange T., Ottens M., Taylor A. (2000): SMEs and Barriers to Skills Development: A Scottish Perspective. "Journal of European Industrial Training", Vol. 24, No. 1, p. 5-11.
 • Lin Y.-C., Jacobs, R. (2008): The Perceptions of Human Resource Development Professionals in Taiwan Regarding Their Working Relationships with Subject Matters Experts (SMEs) During Their Training Design Process. "Human Resource Development International", Vol. 11, No. 3, p. 237-252.
 • Litz R., Stewart A. (2000): Trade-Name Franchise Membership as a Human Resource Management Strategy: Does buying Group Training Deliver "True Value" for Small Retailers. "Entrepreneurial Theory and Practice", Vol. 25, No. 1, p. 125-135.
 • Lee C.C., Yang J. (2000): Knowledge Value Chain. "Journal of Management Development", Vol. 19, No. 9, p. 783-793.
 • MacDuffie J.P., Kochan T.A. (1995): Do US Firms Invest Less in Human Resources? Training in the World Auto Industry. "Industrial Relations", Vol. 34, No. 2, p. 147-68.
 • MacMahon J., Murphy E. (1999): Managerial Effectiveness in Small Enterprises: Implications for HRD. "Journal of European Industrial Training", Vol. 23, No. 1, p. 25-35.
 • Matlay H. (1999a): Vocational Education Training and Organisational Change: A Small Business Perspective. "Strategic Change", Vol. 8, No. 5, p. 277-289.
 • Matlay H. (1999b): Vocational Education and Training in Britain: A Small Business Perspective. "Education & Training", Vol. 41, No. 3, p. 6-13.
 • Matlay H, (2004): Contemporary training initiatives in Britain: a small business perspective. "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 11 No. 4, p. 504-513.
 • Marlow S., Patton D. (1993): Managing the Employment Relationship in the Smaller Firm: Possibilities for Human Resource Management. "International Small Business Journal", Vol. 11, No. 4, p. 57-64.
 • Patton D., Marlow S., Hannon P. (2000): The Relationship Between Training and Small Firm Performance: Research Frameworks and Lost Questions. "International Small Business Journal", Vol. 1, No. 1, p. 11-27.
 • Patton D., Marlow S. (2002): The Determinants of Management Training Within Smaller Firms in the UK: What Role Does Strategy Play? "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 9, No. 3, p. 260-270.
 • Perren L., Berry A., Partridge M. (1999): The Evolution of Management Information, Control and Decision Making Processes in Small Growth Orientated Service Sector Businesses: Exploratory Lessons From Four Case Studies of Success. "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 5, No. 4, p. 351-361.
 • Reid R., Harris R. (2002): The Determinants of Training in Smes in Northern Ireland. "Education and Training", Vol. 44, No. 8/9, p. 443-450.
 • Rigby M. (2004): Training In Spain: An Evaluation of The Continuous Training Agreement (1993-2001) With Particular Reference To SmEs, "Human Resource Development International", Vol. 7, No. 1, p. 23-37.
 • Rizzoni A. (1991): Technological Innovation and Small Firm: A Taxonomy. "International Small Business Journal", Vol. 9, No. 3, p. 31-42.
 • Roesmer C. (2000): Nonstandard Analysis and Dempster-Shafer Theory. "International Journal of Intelligent Systems", Vol. 15, p. 117-127.
 • Rumelt D.P. (1984), Towards a Strategic Theory of The Firm. Alternative Theories of The Firm, 2002, 2, p. 286-300, Elgar Reference Collection. International Library of Critical Writings in Economics, Vol. 154. Cheltenham, U.K. and Northampton, Mass.: Elgar; distributed by American International Distribution Corporation, Williston, Vt.
 • Shafer G.A. (1976): Mathematical Theory of Evidence. Princeton University Press, Princeton.
 • Small Business Service (SBS) (2005): Survival Rates of VAT registered businesses 1993- 2001, available at http://www.sbs.gov.uk/SBS_Gov_files/researchandstats/survival-jan- 2004.pdf.
 • Small Business Service (2008): DTI Statistical Press Release. URN 06/402, December 20.
 • Skinner J., Pownall I., Cross P. (2003): Is HRD Practised in Micro-SMEs? "Human Resource Development International", Vol. 6, No. 4, p. 475-489.
 • Stewart J., McGoldrick J. (1996): Human Resource Development: Perspectives Strategies and Practice. Pitman Publishing, London.
 • Storey D., Westhead P. (1997): Management Training in Small Firms - A Case of Market Failure. "Human Resource Management Journal", Vol. 7, No. 2, p. 61-71.
 • Storey D. (2004): Exploring the Link, Among Small Firms, Between Management Training and Firm Performance: A Comparison Between the UK and Other OECD Countries. "International Journal of Human Resource Management", Vol. 15, No. 1, p. 112-130.
 • Storey D. (1994): Understanding the Small Business Sector. Routledge, London.
 • Tsui-Auch L. (2003): Learning Strategies of Small and Medium Sized Chinese Family Firms. "Management Learning", Vol. 34, No. 2, p. 201-220.
 • Tharenou P., Saks A., Moore C. (2007): A Review and Critique of Research on Training and Organizational-Level Outcomes. "Human Resource Management Review", Vol. 17, No. 3, p. 251-273.
 • Walker E., Redmond J., Webster B., Le Clus M. (2007): Small Business Owners: Too Busy to Train? "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 14, No. 2, p. 294-306.
 • Westhead P., Storey D. (1997): Training Provision and the Development of Small and Medium-sized Enterprises. Research Report No. 26, DFEE.
 • Westhead P., Storey D. (1996): Management Training and Small Firm Performance: Why the Link is Weak, "International Small Business Journal", Vol. 14, No. 4, p. 13-25.
 • Wong C., Marshall N., Alderman N., Thwaites A. (1997): Management Training in Small and Medium-Sized Enterprises: Methodological and Conceptual Issues. "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 8, No. 1, p. 44-65.
 • Webster B., Walker E., Brown A. (2005): Australian Small Business Participation in Training Activities. "Education and Training", Vol. 47, Nos. 8/9, p. 552-561.
 • Wernerfelt B. (1984): The Resource-Based View of the Firm. "Strategic Management Journal", Vol. 5, No. 2, p. 171-180.
 • Wernerfelt B. (1995): The Resource-Based View of the Firm: Ten Years After. "Strategic Management Journal", Vol. 16, No. 3, p. 171-174.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a68575c5-ec04-4968-a9b3-37205d6784fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.