PL EN


2018 | 23 | 144-157
Article title

Dążenia niepodległościowe Katalonii w XX i XXI w. w kontekście referendum niepodelgłościowegoz 1 października 2017 r.

Authors
Content
Title variants
EN
Independence aspirations of Catalonia in 20th and 21st century in the context of independence referendum of October 1st , 2017
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wydarzenia mające miejsce w Katalonii w 2017 r. w związku z referendum niepodległościowym stanowiły kulminację dążeń niepodległościowych tego regionu na przestrzeni ostatnich stu lat. Co więcej, miały one swoje źródło jeszcze w XVII i XVIII w. Wieloaspektowe odmienności Katalończyków sprawiły, że naród ten od lat dąży do coraz większej, uwzględniającej jego potrzeby autonomii regionalnej, aż wreszcie postanowił sięgnąć po niepodległość. Artykuł ten traktuje o dążeniach niepodległościowych Katalonii w XX i XXI w. umieszczając je w kontekście referendum niepodległościowego z 1 października 2017 r. Autor przedstawia najważniejsze wydarzenia polityczne, społeczne i ekonomiczne Hiszpanii w ostatnich stu latach, a następnie omawia wyżej wymienione referendum. Całość wieńczą prognozy dotyczące możliwych przyszłych wydarzeń w tymże regionie.
EN
Events that took place in Catalonia in 2017 in conjunction with the independence referendum were the culmination of the aspirations of independence of this region in the last one hundred years. What is more, they had their origins in 17th and 18th centuries. Multifaceted diversities of Catalonians caused the situation in which Catalonians sought to bigger autonomy, taking into account their regional aspirations, and eventually they decided to go for independence. The article is about the independence aspirations of Catalonia in 17th and 18th centuries, placing them in the context of independence referendum from 1st October 2017. The author presents the most important political, social and economic events in the last one hundred years, and then talks out the referendum mentioned above. The whole is crowned with forecasts on possible events in the future in this region.
Year
Volume
23
Pages
144-157
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Bierzanek, R., Symonides, J., 2005, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo LexisNexis, wyd. 8 zm., Warszawa, s. 120-129.
 • Dietl, W., Hirschmenn, K., Tophoven, R., 2009, Terroryzm, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 1, Warszawa, s. 60-63.
 • Husar, W., 2014, Decentralizacja niesymetryczna w Hiszpanii – implikacje polityczne i ustrojowe, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia, 21, nr 2, s. 49-52.
 • Iwanek, J., 1996, Prawnokonstytucyjne położenie regionów autonomicznych w Hiszpanii, [w:] J. Iwanek (red.), Oblicza decentralizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 27-41.
 • Iwanek, J., 2016, Hiszpańska autonomia terytorialna w perspektywie Polski, Przegląd Narodowościowy, 5, s. 29-41.
 • Jackiewicz, A., 2013, Kontrowersje konstytucyjnoprawne i polityczne wokół ustroju terytorialnego Królestwa Hiszpanii: ewolucja czy stagnacja?, [w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013, s. 408-410.
 • Kalinowski, Ł., 2016, Prawne aspekty secesji Katalonii, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 3(25), s. 183-185.
 • Kłopocka-Jasińska, M., 2010, Skarga konstytucyjna w Królestwie Hiszpanii. W poszukiwaniu optymalnej ochrony skargowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 84-95.
 • Konstytucja Hiszpanii, tłum. T. Mołdawa, [w:] W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 341- 374.
 • Kozłowska-Socha, Z., 2014, Krajobraz historyczno-polityczny separatystycznej Katalonii, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, t. 3, s. 181-187, 193, 202.
 • Kulak, E.K., 2016, Kształtowanie się poczucia tożsamości Katalończyków na podstawie piśmiennictwa okresu odrodzenia kulturalnego i narodowego (XIX w. – początek XX w.), Wydawnictwo Universitas, Kraków, s. 27-116, 140-141.
 • Miłkowski, T., Machcewicz, P., 2009, Historia Hiszpanii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wyd. 3 popr. i uzup., Wrocław, s. 10-11, 156-158, 182-186, 320-321, 329-334, 345-346, 393-394, 400.
 • Piętak, Ł., 2015, Kryzys w Hiszpanii w latach 2008-2013, Ekonomia XXI Wieku, 2(6), s. 70-81.
 • Sasor, R., 2015, Katalońska pamięć historyczna i kryzys hiszpańskiej państwowości: przyczynek, Studia Iberystyczne, 14, s. 85-89.
 • Skibiński, P., 2004, Państwo generała Franco. Ustrój Hiszpanii w latach 1936-1967, Wydawnictwo Arcana, wyd. 1, Kraków, s. 31-32, 44-47, 463.
 • Sługocki, J., 2008, Regiony i regionalizacja w państwie unitarnym, [w:] K. Nowacki, R. Ruusano (red.), Prawne problemy regionalizacji w Europie, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław, s. 190-196.
 • Sobolewska Myślik, K., 2012, Partie i systemy partyjne na poziomie regionu. Przykład Szkocji i Katalonii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 7-8, 114-115, 127-128.
 • Tuñón de Lara, M., Valdeón Baruque, J., Domínguez Ortiz, A., 1997, Historia Hiszpanii, przeł. Sz. Jędrusiak, Wydawnictwo Universitas, wyd. 1, Kraków, s. 607.
 • Wilczyński, P. L., 2017, Miejsca potencjalnych konfliktów etnicznych w Europie, Przegląd Geopolityczny, 20, s. 28-52.
 • Wlaźlak, K., 2016, Prawne aspekty autonomii regionalnej w Hiszpanii, Przegląd Narodowościowy, 5, s. 13, 15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a68745dc-0307-43db-b5ae-fe8f68979377
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.