PL EN


2018 | 12 | 127-142
Article title

Współpraca formacji mundurowych w utrzymaniu bezpieczeństwa transgranicznego Polski

Content
Title variants
EN
Cooperation of Uniform Modulations and State Institutions for Safety in the Cross-Border System
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Each state has created own way of managing crisis situations. The measure of effectiveness of the system is tools and principles according to specfi c decisions should be made. Effective crisis management is demonstrated by preparing (in a well-thought-out and organized manner) the forces and means to effectively counteract potential threats. This aim can be achieved by having sufficient knowledge about potential threats, forces and resources, trained specialist, excellent technical condition of the equipment and knowledge about the possibilities of use. The aim of the article is to show and emphasize the essence and significance of the cooperation of separate specialists in uniformed and state institutions, implementing their tasks for security in the cross-border system. It became very important subject in the vision of the idea of illegal migration in recent years in Europe
Year
Issue
12
Pages
127-142
Physical description
Contributors
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
References
 • Droździkowska, M., Podstawy prawne strefy Schengen, [in:] Polska w strefie Schengen. Re¡ eksje po pierwszym roku członkostwa, MSWiA, Warszawa 2008.
 • Dziedziela, E., Pacer-Kaznowska, M., Współpraca międzynarodowa Straży Granicznej w zwalczaniu przestępczości transgranicznej na przykładzie wspólnej polsko-niemieckiej placówki straży granicznej w Ludwigsdorfie, [in:] Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa, J. Maciejewski, A. Sokołowska, M. Stochmal (eds.), Wrocław 2015.
 • Gierszewski, J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Warszawa 2013.
 • Koncepcja funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009-2015.
 • Maciejewski, J., Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna, Wrocław 2012.
 • Marcinkowski, C., Zagrożenia i wyzwania transgranicznego bezpieczeństwa współczesnego świata, „Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne” 2011, nr 8.
 • Pawłowski, J., Międzynarodowe i narodowe dylematy bezpieczeństwa na początku drugiej dekady XXI wieku, [in:] Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, S. Wojciechowski, A. Potyrała (eds.), Warszawa 2014.
 • Serdakowski, J., Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa transgranicznego RP, „Rozprawy Społeczne” 2015, nr 2.
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2014.
 • System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Stan obecny i prognozy na przyszłość, B. Wiśniewski, R. Jakubczak (eds.), Szczytno 2015.
 • Wawrzusiszyn, A., Wybrane problemy transgraniczne bezpieczeństwa Polski. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2012.
 • Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej, B. Wiśniewski, Z. Piątek (eds.), Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a69082d7-7afc-4399-bb9a-c0ae4c88a091
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.