PL EN


2013 | 156 | 199-208
Article title

Uwarunkowania współpracy samorządów terytorialnych z podmiotami społecznymi i prywatnymi

Content
Title variants
EN
Cooperation of Local Self-Governments - Institutional Determinants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The cooperation of local self-government with social and private entities is dependent on existent institutional order. The incoherence of formal and informal institutions could be a barrier of joint activities in local societies. The aim of the article is to present the basic institutional conditions of cooperation of local self-government, as well as the relations between that institutions and their influence of taking up, course and results of cooperation.
Year
Volume
156
Pages
199-208
Physical description
Contributors
References
 • B. Imiołczyk, J. Regulski: Samorządność i demokracja lokalna. Raport nr 2/2007. Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość". Warszawa 2007, s. 45.
 • Polskie samorządy lokalne w okresie transformacji - instytucje i przeobrażenia. Red. E. Zeman-Miszewska. Zeszyty Naukowe. AE, Katowice 2010, nr 58, s. 23-24.
 • D.C. North: Institutions, Ideology and Economics Performance. "Cato Journal" 1992, Vol. 11, No. 3.
 • P. Chmielewski: Nowa analiza instytucjonalna. Logika i podstawowe zasady. "Studia Socjologiczne" 1994, nr 3-4, s. 240.
 • S. Barczyk: Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje. AE, Katowice 2010, s. 119.
 • J. Regulski: Reformowanie państwa. Moje doświadczenia. FRDL i WSAP, Szczecin 2007.
 • E. Ruśkowski: Gospodarka regionalna i lokalna. PWN, Warszawa 2008, s. 244-247.
 • J. Szreder: Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego w rozwoju lokalnym. WSZ, Słupsk 2004, s. 102.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne. Red. A. Gajewskia-Jedwabny. C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 110.
 • I. Herbst, A. Jadach-Sepioło, E. Marczewska: Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Raport z badań wśród wybranych podmiotów publicznych. PARP, Warszawa 2012, s. 81, 100.
 • J. Przewłocka: Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w roku 2009. Raport z badań. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011, s. 68-69.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a696f99b-756a-4f29-a9e3-5bdf96e65feb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.