PL EN


2013 | 14 | 287-304
Article title

Prowadzenie wywiadów swobodnych na tematy drażliwe - przykład badań nad etyką pracy przedstawicieli medycznych

Authors
Title variants
EN
Conducting In-Depth Interviews on Sensitive Subject – Research Example on the Ethics of Pharmaceutical Sales Representatives’ Work
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Showing the usage of in-depth interview in conducting social research on sensitive subject is a purpose of this article. Amongst the subjects of this type it is possible to point out: sex life, unlawful and unethical behaviours; hidden illnesses (e.g. HIV); addictions; violence; mobbing in the workplace; religious cults; sexual abuse of children; marital rape. Bringing up such issues is neither easy for the researcher, nor for the interviewee to whom he wants to talk. Further steps of preparing and conducting the in-depth interview on sensitive subject are shown on the example of the author’s own research concerning the ethics at the work of medical sales representatives. Detailed problems appearing in the course of the implementation of the research and ways of dealing with them are discussed. At the end of the article the short part of report from in-depth interviews is presented. The subchapter is about the methods of the manipulation used by medical sales representatives in a doctor's office. This part of the article proves that thanks to the proper preparation and efforts – it is possible to reveal the matters which interviewees find difficult to talk about, for example such as topics associated with the law-breaking.
Year
Volume
14
Pages
287-304
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Społecznych, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland, marta_makowska@sggw.pl
References
 • Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke, Gdańsk 2003.
 • Glaser B.G., Strauss A.L., The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Chicago 1967.
 • Lee R.M., Doing Research on Sensitive Subject, New Dheli 1993.
 • Lizut M., Jak ustawić lekarza, „Gazeta Wyborcza” 24 maja 2006.
 • Lutyński J., Uwagi na temat typologii wywiadów, 1974, maszynopis.
 • Makowska M., Rola śledztw dziennikarskich w kreowaniu etycznych standardów marketingu farmaceutycznego, „Prakseologia” 2012, nr 152.
 • Mayntz R., Holm K., Hubner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, przeł. W. Lipnik, Warszawa 1985.
 • Oppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, przeł. S. Amsterdamski, Poznań 2004.
 • Orlowski J.P., Wateska L., The effects of pharmaceutical firm enticements on physicians prescribintg patterns. There’s no such thing as a free lunch, „Chest” 1992.
 • Przybyłowska I., Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, „Przegląd Socjologiczny” 1978, t. XXX.
 • Renzetti C.M., Lee R.M., Researching sensitive subjects, New Dheli 1993.
 • Rubin H.J., Rubin I.S., Jak zmierzać do celu nie wiążąc sobie rąk. Projektowanie wywiadów jakościowych, [w:] Ewaluacja w edukacji, red. L. Korporowicz, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a69900e9-52da-4a11-bcb6-1178795a1630
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.