PL EN


2018 | 518 | 22-36
Article title

Konkurencyjność i innowacyjność województwa kujawsko-pomorskiego w świetle badań statystycznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Podstawowym celem opracowania jest określenie poziomu konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego na tle pozostałych województw w 2015 roku. Poziom konkurencyjności scharakteryzowany został przez analizę trzech obszarów rozwojowych: gospodarki, kapitału ludzkiego i infrastruktury z wykorzystaniem wskaźnika syntetycznego Perkala. W artykule podjęta została również próba oceny poziomu innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego na tle pozostałych województw na podstawie mierników reprezentujących 3 obszary: innowacyjność przedsiębiorstw, zasoby ludzkie dla innowacji oraz działalność badawczą i rozwojową. Do oceny poziomu innowacyjności województw wykorzystano wskaźnik Zioły, który jest jedną z metod porządkowania liniowego. Otrzymane wyniki wskazują, że województwo kujawsko-pomorskie zajmuje miejsce w grupie województw o średnim poziomie konkurencyjności, pod względem zaś wartości ogólnego wskaźnika innowacyjności zostało sklasyfikowane w grupie trzeciej, tj. regionalnych umiarkowanych innowatorów.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6af6c16-b854-4175-888f-ed3f3cb18a6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.